Dokumendid

Põhimääruslink opens on new page

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppekavalink opens on new page
Lisa 1 Juhendatud e-õppe läbiviimise juhendlink opens on new page
Lisa 2 Huvikoolis õppimise arvestamine õppetööslink opens on new page
Lisa 3 Loovtöö koostamise juhendlink opens on new page
Lisa 4 Uurimistöö ja praktilise töö koostaminelink opens on new page
Lisa 5 Üleminekueksamite läbiviimise juhendlink opens on new page

Kodukordlink opens on new page
Üldtööplaan 2023-2024 õppeaastalink opens on new page
Arengukava 2022-2028 aastatekslink opens on new page

1.-9. klassi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kordlink opens on new page
Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise tingimused ja kordlink opens on new page

Õpilasesinduse põhimääruslink opens on new page
Õpilaskodu kodukordlink opens on new page
Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kordlink opens on new page
Lisa 1. Õpilasega arenguvestluse ankeetlink opens on new page
Põltsamaa Halduse hallata olevates hoonetes ruumide rendihinna kehtestaminelink opens on new page
Põltsamaa Halduse toitlustuse hinnadlink opens on new page
Ettevõtliku õppe kvaliteeditunnused - standardlink opens on new page

Töötajatega arenguvestluse läbiviimise kordlink opens on new page
Lisa 1. Arenguvestluse vorm õpetajategalink opens on new page
Lisa 2. Arenguvestluse vorm teiste töötajategalink opens on new page
Lisa 3. Arenguvestluse vorm katseaja lõpuslink opens on new page
Palgakorralduse põhimõttedlink opens on new page
Töökorralduse reeglidlink opens on new page
Ainesektsioonide töökorralduslink opens on new page
Riskianalüüs Põltsamaa õppekohtlink opens on new page
Riskianalüüs Adavere õppekohtlink opens on new page
Riskianalüüs Lustivere õppekohtlink opens on new page
Hoolekogude moodustamise kord ja töökord Põltsamaa valla haridusasutusteslink opens on new page
Ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kordlink opens on new page

Ametijuhendid:
Abiõpetajalink opens on new page
Ainesektsiooni juhtlink opens on new page
Eripedagoog (Põltsamaa)link opens on new page
Eripedagoog (Põltsamaa, Lustivere)link opens on new page
Haridustehnoloog (Adavere)link opens on new page
Haridustehnoloog (Põltsamaa)link opens on new page
Juhiabi-personalispetsialistlink opens on new page
Karjäärikoordinaatorlink opens on new page
Koolipsühholooglink opens on new page
Logopeed (Lustivere)link opens on new page
Logopeed (Põltsamaa)link opens on new page
Loovterapeutlink opens on new page
Noorsootöö ja koolielu korraldaja (Adavere)link opens on new page
Noorsootöö ja koolielu korraldaja (Lustivere)link opens on new page
Noorsootöö ja koolielu korraldaja (Põltsamaa 1.-6. klass)link opens on new page
Noorsootöö ja koolielu korraldaja (Põltsamaa 7.-12. klass)link opens on new page
Projektikoordinaatorlink opens on new page
Psühholoogiline nõustajalink opens on new page
Sotsiaalpedagoog (Adavere, Põltsamaa)link opens on new page
Sotsiaalpedagoog (Lustivere, Adavere)link opens on new page
Sotsiaalpedagoog (Põltsamaa 1.-5. klass)link opens on new page
Sotsiaalpedagoog (Põltsamaa 6.-12. klass)link opens on new page
Tugiteenuste juhtlink opens on new page
Õpetajalink opens on new page
Õppejuht (1.-6. klass)link opens on new page
Õppejuht (7.-12. klass)link opens on new page
Õppekorraldaja (Adavere)link opens on new page
Õppekorraldaja (Lustivere)link opens on new page
Õppekorraldaja (Põltsamaa 1.-6. klass)link opens on new page
Õppekorraldaja (Põltsamaa 7.-12. klass)link opens on new page

Avaldatud 30.04.2024. Viimati muudetud 10.05.2024.