Blanketid

I klassi astumise taotlus .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
II–IX klassi astumise taotlus .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
X–XII klassi astumise avaldus õpilasele .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
Õppekoha vahetuse avaldus .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
Õpilase koolist lahkumise taotlus (lapsevanemale) .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
Isikuandmete töötlemise nõusoleku ankeet gümnaasiumiastmele .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
Isikuandmete töötlemise nõusoleku ankeet põhikoolile .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
Gümnaasiumi koolieksami protokoll .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
Täiendava õppetöö blankett .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
Koolivälise õppe arvestamise avaldus .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
Kunstikoolis õppimise arvestamine õppekava osana .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
Muusikakoolis õppimise arvestamine õppekava osana .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
Spordikoolis õppimise arvestamine õppekava osana .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
Pikapäevarühma avaldus .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
Õpilaskodus koha saamise avaldus .pdflink opens on new page

.doclink opens on new page

Õppekäigu väljasõidu registreerimine   .doclink opens on new page
Õpilasega toimunud juhtumi kirjelduse blankett .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
Õpilaselt hoiule võetud esemete või ainete protokoll .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
Avaldatud 12.10.2021. Viimati muudetud 07.05.2024.