Tööpakkumised

Meie suurim õnn ei sõltu olukordadest, kuhu me elus oleme sattunud, vaid on alati seotud meie enesetundega, meie tervisega, meie teadlikkusega meid ümbritseva suhtes!"  

Ootame oma tegusasse kollektiivi:

Kandideerimiseks palume esitada avaldus koos motivatsioonikirjaga, CV ning ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile konkurss@poltsamaa.edu.ee

Lisaks võib esitada ka muid kandidaadi poolt oluliseks peetavaid dokumente. Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Põltsamaa Ühisgümnaasiumi andmekaitsetingimustest

Kandideerimise tähtaeg 24. juuni 2024! Tugispetsialistide ametikohtadele on kandideerimine avatud kuni sobiva inimese leidmiseni! 

Meie põhiväärtused: 
- ühtekuuluvustunne ja meeskonnatöö – üksteist arvestades ja austades täidame koos ühiseid eesmärke; 
- areng ja teadmised – väärtustame isiksuse arengut õppimise ja enesetäienduse kaudu; 
- turvalisus ja koolirõõm – loome ja hoiame enda ümber turvalist ja sõbralikku keskkonda!

Kui meie loetelust sobivat tööpakkumist endale ei leidnud, kuid tunned, et soovid meile saata oma CV, siis võta julgelt ühendust meie juhiabi-personalispetsialistiga e-posti teel!
Laili Aunap-Kollom, juhiabi-personalispetsialist, laili.aunap-kollom@poltsamaa.edu.ee, tel 5908 6670.

Avaldatud 23.07.2021. Viimati muudetud 13.06.2024.