Toetusfond

Sihtasutus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi toetusfond

17. detsembril 2009, kooli 92. aastapäeval asutati Sihtasutus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi toetusfond. Fondi eesmärgiks on kaasa aidata Põltsamaa linnas üldharidust andva kooli õppekvaliteedi tõstmisele. Sihtasutus peab oluliseks kvaliteetse hariduse ja enesetäiendamisvõimaluste tagamist eeskätt gümnaasiumiastmes õppivatele õpilastele.

Fondi 30 asutajateks olid nii kooli vilistlased kui ka Põltsamaal tegutsevad ühiskondlikult aktiivsed inimesed. Fondi loomise idee autor, kooli suurtoetaja, vilistlane ja nõukogu esimees on Heldur Meerits. Kõik fondi asutajad, kes fondi asutamise otsuse allkirjastasid, võtsid sellega kohustuse fondi rahaliselt toetada. 

Sissemakseid fondi saavad teha kõik gümnaasiumi head käekäiku toetada soovijad Swedbanki kontole EE422200221048354377.

Sihtasutusel on õigus teostada esimesi väljamakseid põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks juhul, kui sihtasutuse vara väärtus ületab vähemalt 63 911 €. Väljamakseid tohib teha ulatuses, mis tagavad vara säilimise väärtusega 63 911 €. Ehk kui fondis on 64 911 €, siis võib hariduse edendamiseks välja makstav summa olla 50% teenitud tulust ehk 500€, teine pool teenitud tulust ehk 500 € hakkab fondi põhikapitali kasvatama. Väljamakseid fondist otsustab fondi nõukogu.


Fondi asutajate nimekiri: 

Jaan Aiaots, Aivar Aigro, Aimar Arula, Margi Ein, Vitali Goroško, Markus Haamer, Mart Joosep, Uno Linnuste, Maimu Kelder, Andres Kert, Mati Kivi, Valter Keis, Tiit Kulu, Toomas Kulu, Hillar Kulu, Märt Maurer, Heldur Meerits, Jüri Männiksaar, Peep Mühls, Anti Orav, Ülle Rebane, Jüri Reinpõld, Tiit Saar, Heiki Sibul, Heikki Soom, Gennadi Teemaa, Sten Teppan, Toivo Tõnson, Tiit Vaasna, Andres Vään.

Avaldatud 23.07.2021. Viimati muudetud 21.02.2024.