Valikkursuste nädal

Loomise kuupäev 13.06.2024

3.–7. juuni toimus gümnasistidel valikkursuste nädal, mille raames said nad valida kuue kursuse vahel:

🪐Loodusteadus - juhendajad Tarvo Talvistu ja Janis Nõlvak
💐Lilleseade - juhendaja Siiri Kõrv
🚵‍♀️Liikumine looduses - juhendajad Maikel Mikson, Priit Kärg ja Maris Orav
🇪🇪Ajalooline Eestimaa - juhendaja Erika Sari
🎨Kunstiprojekt - Põltsamaa Kunstikool
🧑‍💻Tarkvaraideede häkaton - juhendaja Arnold Veltmann

Valikkursuste eesmärk on pakkuda õpilastele võimalust tegeleda nädala vältel ühe huvipakkuva teemaga.

Loodusteadustekursus koosnes paljudest ettevõtmistest: mehaanika kohta käivate ülesannete lahendamine; külaskäik Põltsamaa muuseumi tutvumaks väljapanekuga kuulsa astronoomi Struve kohta; inimese võimsuse mõõtmise eksperimendid; Planck`i konstandi määramine; valguse kiiruse määramine keskkonnas ning katse määrata see ka õhus; väljatöötatud katsekomplekt, mille kaudu määrata keha liikumise trajektoor ja koostada liikumisgraafik; õppekäik Tõravere observatooriumisse, et läbida seal astronoomiaprogramm; õppekäik RMK Saarjõe õpperajale, et kasutada eelnevalt omandatud mehaanika teadmisi (viia õpperajal läbi erinevaid mõõtmisi) ning neid hiljem analüüsida; lisaks pakkus Saarjõe õpperada palju ajaloo-,bioloogia-geograafia-ning liikumisõpetuse alast lõimingut; õppekäik Soomaale, kus oli võimalik osaleda „Muraka“ märgiga programmis: “Millest jutustavad aastarõngad?“(otsitakse erinevate tegevuste ja ülesannete abil seoseid puude, minevikusündmuste, kliima, keskkonna ja inimmõjude vahel).

Lilleseade valikkursusel õpiti erinevaid lillekimpude ja -seadete tehnikaid. Lillekimpude valmistamist alustati spiraalkimbust. Teiseks tehti karkasskimpu, milleks meisterdati valmis ka traadist karkass. Lilled ja muu taimematerjali korjati loodusest või oma aiast. 
Veel valmistati lilleseadeid plastvahu sisse, okstest pärgi ja lilledest rinnakaunistusi. Viimasel päeval valis iga õpilane omale lemmiktehnika ja valmistas kursuse lõputöö.

Valikkursus "Liikumine looduses" pakkus osalejatele võimalust looduses liikuda ning praktilise kogemuse najal matkatarkusi õppida.
Esmaspäevast kujunes viimane ettevalmistuspäev. Selle käigus tuli kogu plaan veel viimast korda läbi mõelda, sest matkale startides pidid kõik nutiseadmed koju jääma. Eksimisruumi polnud ning heast eeltööst sõltus kõik. 
Teisipäeva hommikul alustati oma retke jalgratastel. Suunduti Viljandi järve poole, kus ootas vetelpääste minikoolitus ning hiljem ka laagriplats ööbimiseks. 
Kolmapäev algas jalgsimatkaga, millele järgnes kanuuretk Tänassilma jõel. See osutus ohtra taimestiku tõttu üllatusterohkeks. Sumati ca 5 km jõest pika heina vahel nabani vees ning ööbimiskohta Oiu sadamasse jõuti alles 21.30.
Neljapäeva hommikul oldi küll veidi räsitud kuid saadi kiiresti ree peale tagasi. Wanderlust.ee matkajuht jagas praktilisi nõuandeid tule tegemise, vee leidmise ja puhastuse ning lihtsamate tööriistade valmistamiseks ning peagi ootasid õpilasi taas rattad, plaaniga suund Põltsamaa poole võtta.
Nädala lõpetas reedene Wparki ronimislinna ning veelauatund. 
Kogu matka käigus olid osalejad ära jagatud nelja võistkonda: VALGED (navigeerijad), ORANŽID (meedikud), ROHELISED (mehaanikud) ja KOLLASED (kroonikud). Lisaks sellele valmistasid võistkonnad kordamööda ka kogu grupile süüa ning tänu läbimõeldud plaanile saadi sellegagi suurepäraselt hakkama.
Töötati koos ühise seltskonnana, liiguti ja õpiti palju!

Valikkursus Ajalooline Eestimaa oli mõeldud ajaloohuvilistele noortele, kes võiksid tulevikus giidiameti peale mõelda. Esimesel päeval sõideti ringi Põltsamaa lähikonnas. Vaadati üle Adavere ja Lustivere, põigati ka Võisiku mõisa. Kuningamäel sai külastatud esimese trükikoja asukohta tähistavat kivi. Päeva teisel poolel oldi Põltsamaa Lossis, saadi osa ajaloost jutustavast filmist ja mõisahärrade jutuajamisest. Teisel päeval külastati Tartut. Kursusel osalejad said teada, mis on "aeglane surm", milline nägi välja keskaegne Tartu, kus kulgesid keskaegsed linnamüürid, kuulasid jutustust 1775. aasta tulekahjust. Kolmandal päeval oldi Tallinna vanalinnas. Imetleti keskaegset müüri ja torne. Neljapäeval said õpilased võimaluse kujutleda ennast giidi rolli ja valmistada ette Jõgevamaa retk, kasutades kaarti ja arvutades aega. Reedel läksid kursusel osalejad Soomaale, et vaadata piirkond üle giidi pilguga - kui tuua grupp Soomaad uudistama, siis milline peaks olema eeltöö ja millega arvestada. Saadi palju liikuda ja värsket õhku. Ehk sai mõni kursusel osalenud õpilane tulevikus giiditööks julgust.

Nädal aega Kunstikoolis möödus saginate rütmis ning üpriski kiirelt. Nädalat alustati hariliku pliitasiga joonistamisega, liiguti edasi akvarelliga - roosid lossis, iga üks erinev. Järgmisena joonistati morti söega, perspektiiv, valgus-vari, mõõdud. Viie päeva jooksul oli igal ühel võimalus teha suurem töö, iga üks valis endale sobiva tehnika - joonistamine, maalimine. Reedel pandi tööd üles Kunstikooli (kellel huvi saab ikka ja jälle vaatama tulla). Suurema mahuline töö tuli ära kaitsta - rääkida oma mõtetest, tööprotsessidest. 
Noored olid tublid ning nii mõnigi leidis, et akvarelliga või söega maalimine/joonistamine on täitsa äge!

Kursuseid "Liikumine looduses ja "Ajalooline Eestimaa" kaasfinantseeris KULKA ning kursust  "Loodusteadus" Eesti Teadusagentuur

Viimati muudetud 17.06.2024.