Üleriigiline õpetajate streik

Loomise kuupäev 22.01.2024

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetajad võtavad osa üleriigilisest õpetajate streigist. See tähendab, et tunniplaanijärgset õppetegevust koolis ei toimu. Kooli tulevatele õpilastele on tagatud tegevused, järelevalve ja toitlustus.

Palume jälgida õpilastel ja vanematel Stuudiumi, kus jagatakse jooksvalt täpsemat infot seoses streigiga.

Viimati muudetud 01.03.2024.