Tublide tunnustamine 2024

Loomise kuupäev 23.05.2024

16. mai õhtul toimus Veski tn koolimaja aulas koolijuhi Annela Ojaste vastuvõtt 8.-11. klasside tublidele õpilastele ja nende vanematele.

Tubliduse eelduseks ei olnud väga headele hinnetele õppimine. Klassijuhatajate ettepanekul võis kutse saada ka õpilane, kes on aktiivselt koolielus osalenud ja aidanud üritusi korraldada, saavutanud konkurssidel ja võistlustel häid tulemusi või õpilane, kes loob oma kohaloluga klassis hea atmosfääri. Vastuvõtule oli kutsutud 31 õpilast.

Tunnustamisõhtul astusid üles solistid Katleen Tõnson ja Kirsi Suni, juhendaja Liisa Tammikuga ning saksofonil Gustav Vilk ja tromboonil Pärtel Enok, kelle õpetajaks on Urmas Mägi ning kontsertmeister Taimi Geraštšenko.

Teisipäeval, 21.mai käisid õpilased preemiareisil Tallinnas. Külastati Telia peakontorit ja Eesti Mereväe Miinisadamat. 

Telias tutvuti organisatsiooni ülesehituse ja toimimisega.Toetustegevuste juht Elo Võrk rääkis, et Telia missiooniks on panustada ühiskonna arengusse, et Eesti oleks parem paik nii elamiseks kui töötamiseks. Algatades uusi projekte või edendades mõnd käimasolevat, mõeldakse alati ka sellele, milline on seotud tegevuste keskkondlik jala- või käejälg. Arvestatakse digilõhe ohuga ning proovitakse tegutseda nii, et keegi ei jääks kõrvale. Oluliseks peetakse, et kõik privaatsuse ja turvalisuse nõuded oleksid parimal moel täidetud. Panustatakse olulistesse mõjuvaldkondadesse nagu keskkonnahoid, digitaalne kaasatus, privaatsus ning küberturvalisus, mis on osa Telia väärtustest ja äristrateegiast.

Mereväes võtsid õpilasi vastu mereväe ülem kommodoor Jüri Saska ja nooremleitnant Aleksander Espenberg. Õpilased said tutvuda rannikukaitse divisjoniga, mis on mereväe taktikalise tasandi üksus, mille peamine eesmärk on kaugmaa pealveetõrje maismaalt. Võimalus oli lähemalt uurida ka Mereväe laevastiku koosseisu kuuluva tuukrigrupi tööd. Miinituukrite peamine ülesanne on otsida, identifitseerida ning kahjutuks teha meremiine ja teisi veealuseid lõhkekehi. Lisaks oli võimalus külastada miinijahtija Sakalat, kus nähti lähemalt kuidas käib meremiinide otsimine ja kahjutuks tegemine. 

Viimati muudetud 23.05.2024.