„Tööle kaasa!“ võimaldab õpilastel tutvuda tööeluga

Loomise kuupäev 09.02.2023

Üle-eestilise algatuse „Tööle kaasa!“ eesmärk on kutsuda üles koole, tööandjaid ja lastevanemaid koostöös looma õpilastele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi.

Algatuse idee seisneb selles, et tööandjad avavad vähemalt üheks päevaks oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Koolil võimaldab algatuses osalemine teha lastevanemate ja tööandjatega koostööd, mis rikastab praktilisel moel karjääriõpet.

Töökoha külastamise käigus saab õpilane teadlikumaks töömaailmas toimuvast ning mõistab, miks eri tööd on vajalikud, ja et iga töö tegija on oluline. Lisaks saab noor teada ja ise kogeda, milline näeb välja tema ema või isa igapäevatöö ehk milline on lapsevanema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus. Juhul kui mõnel lapsel ei ole võimalust enda vanemate tööga tutvuma minna, võib tutvuda näiteks mõne muu lähisugulase või ka klassikaaslase vanema tööga.

15. veebruaril külastavad töökohti Põltsamaa 1.-3. klassid, Lustivere 1.-6. klassid ning Adavere 1.-8. klassid. Päev hiljem, 16. veebruaril lähevad töökohtadega tutvuma Põltsamaa 4.-5. klassid.

Viimati muudetud 14.02.2023.