Täna tähistame õpetajate päeva

Loomise kuupäev 05.10.2022

Kõikides Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koolimajades tähistatakse täna, 5. oktoobril õpetajate päeva. Samas on igal majal enda traditsioonid, kuidas seda läbi viiakse. Tavapäraselt annavad sellel päeval tunde õpilased. Kuidas siis tähistatakse õpetajate päeva meie kooli erinevates majades?

Lustivere
Lustiveres algab õpetajate päeva hommik aktusega, millest võtab osa kogu koolipere. 9. klass viib läbi viktoriini, iga õpetaja kohta esitatakse üks küsimus. Pärast aktust on tunniplaanis viis tundi, ühe pikkus on 30 minutit. Tunde annavad kümme 9. klassi õpilast. Sellel päeval kehastuvad mõned õpetajad, kes tundide andmisest tänu õpetajate päevale vabastatud on, ise õpilasteks. Nad lähevad mõne klassiga tundi kaasa ja elavad täiel määral õpilase rolli sisse.

Adavere
Adaveres algab õpetajate päevaks valmistumine juba kuu aega varem. Iga õpetaja teeb töökuulutuse, milles otsib endale asendajat õpetajate päevaks. 15. septembrist olid kõik kuulutused seinale riputatud ning õpilased said hakata kuulutusi analüüsima ja mõtlema, kelleks nad saada tahavad. Seejärel tuli õpetaja ametikohale kandideerimiseks esitama nõuetekohased dokumendid – motivatsioonikirja ja CV. Kõik kandidaadid kutsuti motivatsioonivestlusele, kus nad said juhtkonnale põhjendada, miks soovivad konkreetsele ametikohale kandideerida. Kui kõikidele ametikohtadele oli asendustöötaja leitud, tehti avalikuks uus, õpetajate päeval kehtiv tunniplaan. Täna on õpetaja rollis kõik neli 9. klassi õpilast, keda abistavad nooremad kolleegid 8. klassist ning kaasatud on ka kaks abiõpetajat 7. klassist. Õpetajate päeva hommikul kogunevad õpetajad õpetajate tuppa. Uued õpilastest õpetajad toovad õpetajatele loomingulisi kingitusi ja võtavad neilt rolli üle. Õpetajad siirduvad seejärel käsitöö klassi õpetajate päeva tähistama. Näiteks täna tutvustab kooli haridustehnoloog Kevin õpetajatele virtuaalreaalsusprille ja nende kasutusvõimalusi.

Põltsamaa
Põltsamaa Lille ja Veski tänava koolimajades annavad tunde 11. ja 12. klassi õpilased. Kokku on selle päeva tunniplaanis neli täispikka tundi. Oma kohustusi täidavad ka direktori ja õppejuhtide asendajad. Õpetajatel on sel päeval õppetööst vaba päev. Samas on mõlemas majas kooli töötaja kohal, et toimuval silma peal hoida. Tänaseks on õpetajad isekeskis kavandatud endale kohtumise Lille tänava saalis kell 11, kuhu oodatakse ka uut direktorit Aron Rohtlat motivatsioonikõnet pidama. Kõikides õppekohtades saavad õpetajad täna tordiga maiustada. Päev lõpeb õpetajaid asendanud noorte enesealüüsiga – mis läks hästi ja milliste muredega seisti tunde andes silmitsi.

Õpetajate päeva traditsioone tutvustasid huvijuhid Kätlin Mattis (Lustivere kool), Terje Õunapuu (Adavere Põhikool) ja Helena Nõmmik (Põltsamaa Ühisgümnaasium).

Viimati muudetud 05.10.2022.