PÜGis toimuvad õppekohtade ülesed õpilasesinduse päevad

Loomise kuupäev 31.01.2023

Käesolevast õppeaastast toimuvad Põltsamaa Ühisgümnaasiumis õppekohtade üleselt kolm korda õppeaasta jooksul õpilasesinduse päevad. Ühiste kohtumiste eesmärk on valmistada õpilasesindusse valitud õpilasi ette koostööks ja kaasarääkimiseks koolielu korraldamist puudutavate otsuste tegemisel.

Neist esimene teemapäev toimus 20. oktoobril Põltsamaal ja teine 19. jaanuaril Adaveres. Kolmas kohtumine on planeeritud aprillikuusse.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumis kehtiva Õpilasesinduse põhimääruse kohaselt on õpilasesinduse peamiseks ülesandeks õpilaste seisukohtade välja selgitamine ja nende eest seismine. Õpilasesinduse liige on kaasõpilastele kontaktisikuks, kes viib õpilaste arvamuse ja ettepanekud õpilasesindusse ja kooli juhtkonnani.

Õpilasesindusse kuuluvad 6.–12. klassi õpilaste seast valitud esindajad: Põltsamaalt 20 õpilast, Adaverest kaks ja Lustiverest kolm õpilast. Õpilasesinduse mentori Helena Nõmmiku sõnul tegutseb Põltsamaa Ühisgümnaasiumis toimiv ja tubli õpilasesindus, mille liikmed on valitud klasside siseselt hääletuse teel kõikidest õppekohtadest.

Nõmmiku sõnul annavad uudse formaadiga õpilasesinduse päevad noortele uusi teadmisi meeskonnatöö toimimise kohta. „Õpilasesinduse mõte on, et iga liige, kes oma õppekohas tegutseb, annab omandatud teadmised ja oskused edasi oma koolisisestele aktiivgruppidele,“ selgitas ta. Ka kooli arengukavas on üheks oluliseks eesmärgiks seatud õppijate ettevõtlikkuspädevuse süsteemne arendamine, millest ühe osa moodustab õpilasesinduse kaasamine korraldamisesse ja juhtimisse.

 

Noppeid õpilasesinduse päevadest

Esimesel õpilasesinduse kohtumisel keskenduti motivatsioonile ja meeskonnale, koolituse viis läbi Getter Lill Õpilasesinduse Liidust. Koolitusel sai arutada praktilistel teemadel, kuidas õpilased ise saaksid koolielu paremaks muuta. Arendusjuht Juta Jaani tutvustas kooli arengukava ja õppejuht Maive Noodla tutvustas uut õppekava. Mõlemad dokumendid kiideti õpilasesinduse poolt heaks.

Hiljutisel õpilasesinduse päeval oli külalisesinejaks Changemakers’i tiimist Erkki, kes rääkis toimivast tiimitööst ja liidriks olemisest. Tehti palju praktilisi meeskonnatöö harjutusi ja päev jätkus pärast koolitust mõtterünnakutega, mis on meie koolis hästi, mis halvasti ja millised kodukorra reeglid võiksid meil õppekohtade üleselt olla. Antud tagasisidet jagab õpilasesinduse president ka kooli juhtkonnale juhtkonna koosolekul, kus tuuakse välja meie õpilaste arvamus meie kooli tugevustest ja nõrkadest külgedest, mis vajavad arendamist. Päeva lõpus said noored endale Huggy eneseanalüüsipäeviku, mille abil saab 100 päeva jooksul enesearengut jälgida. 

Jaanuarikuise kohtumise järel ütles õpilasesinduse president Devis Nool, et õpilasesinduse päev oli väga lahe ja inspireeriv. „See oli imeline vaheldus tavalisele koolipäevale. Päev algas koolitusega "Tiimitöö ja liidri oskused", mis minu arust oli väga põnev ja täis uusi fakte. Õpilasesinduse presidendina seda koolitust kuulates mõtlesin, et ma pean palju asju läbi mõtlema, mida ja kuidas ma teen. Sellist koolitust soovitaks ma ka mõnele poliitikule või firma juhile, sest sealt saab tõesti palju teada.“ Õpilasesinduse president tõdes ka, et on hea mõte teha selliseid koolitusi erinevates õppekohtades, see lähendab õpilasesinduse meeskonda ja samas näeb ka õppekohtade erinevusi.

Lustivere õppekoha esindaja Eeva-Lotta Kivisikk kinnitas, et ka tema sai teadmisi, kuidas parem tiimijuht olla. „Mul oli väga tore ja huvitav, sest sain rohkem teada, kuidas olla parem tiimijuht. Mulle väga meeldis ka Adavere kool – see on väga ilus ja hubane ning seal oli väga hea söök.“

Lustivere õppekoha esindaja Kaisa Ojaste tõdes, et praktilise tiimitöö käigus said kõik oma arvamust avaldada. „Oli tore kuulata, mis teised mõtlevad. Mina õppisin, et tuleb julgelt avaldada enda arvamust.“ Ta lisas, et koolil on tore ja ühtehoidev õpilasesindus. „Kõik julgevad enda mõtteid ja arvamusi jagada. Aitäh Helena Nõmmikule eneseanalüüsi märkmiku eest, nüüd saan oma mõtted sinna kirja panna!“

Ühtlasi annab õpilasesindus teada, et üheskoos on algatatud uus õpilasesinduse ürituse traditsioon –  loomekonkurss, mis tänavu kannab see pealkirja „Eesti 105“. Parimate tööde tegijad kutsutakse 23. veebruaril õpilaspresidendi vastuvõtule.

Viimati muudetud 31.01.2023.