PÜG sai virtuaalreaalsuse õppemoodulite loomiseks 200 tuhat eurot

Loomise kuupäev 29.12.2021

Täna on meil põhjust  rõõmustada, sest  Riigi Tugiteenuste Keskus eraldas Põltsamaa Ühisgümnaasiumile III kooliastme ja gümnaasiumi loodusainete virtuaalreaalsuse õpimoodulite loomiseks 199 980 eurot.

Peaaegu kaks aastat tagasi toimus Futuclass OÜ kaasabil Eesti esimene virtuaalreaalsuse praktiline elektromagnetismi tund füüsikas just Põltsamaa Ühisgümnaasiumis. See oli hetk, mis andis kinnitust, et see on suund kuhu liikuda ja mille võimalusi tuleb veelgi laiendada. Peagi selgus, et üheks probleemkohaks on eesti keelsete õppeprogrammide vähesus.

Toetuse abil on kavas luua keemia ja füüsika õppemoodulid, mis aitavad tunnis õpitut virtuaalreaalsuses näitlikustada. Kuna õpilane hakkab virtuaalreaalsuses katsetades tajuma põhjuslikke seoseid, loob see soodsa pinnase kestvamate teadmiste omandamiseks.

Projekti iseloomustab uudsete õppemeetodite ja -vormide kasutamine õppetöös. See aitab toetada õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, loovust, ettevõtlikkust ja digipädevust. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi projekti tugevuseks on seegi, et loodavad moodulid on kasutatavad ka teistes koolides.

Projektiga toetatavad virtuaalreaalsuse õppemoodulid peavad valmima hiljemalt 2022. aasta detsembriks.

Projekti toetas Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Viimati muudetud 07.02.2022.