Põltsamaa Valla aukodanikud

Loomise kuupäev 26.02.2024

EV 106 raames toimus 23. veebruaril Põltsamaa Kultuurikeskuses pidulik kontsert-aktus, kus anti üle Põltsamaa valla tunnustused.

 

Põltsamaa valla aunimetus "Põltsamaa valla aukodanik" on Põltsamaa valla kõrgeim autasu, mis omistatakse vallapoolse erilise austusavaldusena elutöö eest, Põltsamaa vallale osutatud pikaajaliste väljapaistvate teenete eest.

Sellel aastal pälvisid aukodaniku tiitli Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ajalooõpetaja Heli Aiaots ja endine kolleeg Sirje Jõemaa.

Heli Aiaots alustas tööd Põltsamaa Ühisgümnaasiumis 1979. aastal ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajana. Ta osaleb aktiivselt kooli arendustegevuses, on olnud kooli metoodikanõukogu liige ja selle juht. 2002. aastal sai Heli Aiaots Eesti Vabariigi Aasta Õpetaja tiitli. Oma töös on ta alati pööranud palju tähelepanu koduloolisusele ja kodukoha ajaloole, sidudes sellega oma tundides võimalikult paljud teemad. Tänu Heli süsteemsele infokogumisele ja -talletamisele on koondatud palju Põltsamaa (haridus)ajalugu. Heli juhendamisel on õpilased osalenud edukalt piirkondlikel ja vabariiklikel olümpiaadidel. Ta on õpilaste, vilistlaste ja kolleegide seas hinnatud ja tunnustatud õpetaja, kelle arvamust oodatakse, hinnatakse ja sellega arvestatakse.

Sirje Jõemaa asus Adavere Põhikooli direktorina tööle 2006. aastal. Tema juhtimise all on kujunenud Adavere koolist ühtehoidva kollektiivi ning omanäoliste traditsioonidega kool. Tema juhtimisel ühendati Adavere Põhikool ja Adavere lasteaed. Algus oli raske, kuid Sirje suutis koolist ja lasteaiast kujundada ühtse ning toimiva meeskonna. Sirje on väga põhjalik ja uuendusmeelne, sõbralik, empaatiline ning humoorikas. Kui ta näeb probleeme või vajakajäämisi, oskab need lahendada nii, et keegi ennast halvasti ei tunne, aga töö saab korralikult tehtud. Sirje on tegutsenud aastaid Adavere aleviku heakorra nimel, tema eestvedamisel ning osavõtul on igal aastal tehtud korda mõisapark.

Fotod Ellar Sügiste

Viimati muudetud 01.03.2024.