Põltsamaa Ühisgümnaasiumis toimusid keemia ja füüsika õpikojad

Loomise kuupäev 06.06.2023

Käesoleval õppeaastal toimusid Põltsamaa Ühisgümnaasiumis koostöös Tartu Ülikooli teaduskooliga keemia ja füüsika õpikojad, mille käigus said gümnaasiumiõpilased osaleda eri teemasid käsitlevates töötubades.

Keemia õpikojad toimusid õppeaasta jooksul seitse korda, mida juhendasid Tartu ülikooli tudengid. Õpikojad pakkusid võimalust kinnistada ja rakendada koolis õpitud teoreetilisi teadmisi. Kohtumistel käsitleti mitmekesiseid teemasid ning loodi seoseid keemia ja igapäevaelu vahel. Uuriti nii anorgaanilisi reaktsioone kui ka polümeeride keemiat. Muuhulgas said õpilased kätt proovida ka happe-alus tiitrimisel ning fotode ilmutamisel.

Seitsmes õpikoja sisu oli: õpilased said ise tiitrimisega tegeleda; uurida polümeere ja neid kokku panna; teha põnevaid katseid; tungida fotograafia telgitagustesse; saada teada, mis on fluorestsents; tegeleda anorgaanika ja selle eraldusmeetoditega.

Füüsika õpikoda oli intensiivne kursus, mis käsitles järgnevaid teemasid: mõõtmised, mehhaanika, termodünaamika, elekter ja magnetism, optika, osakeste füüsika ja radioaktiivsus, spektroskoopia. Õppetöö läbiviimiseks kasutati rohkesti demosid. Nende hulgas oli palju sellist, mida iga päev ei näe, samas tehti ka katseid lihtsate vahenditega. Õppejõud tutvustas töötubades ka olümpiaadidel ülesandena antud katseid. Teooria osa võimaldas toimuvat mõista ja siduda nähtu ka teiste valdkondadega.

Füüsika õpikodades osalenud tutvusid mehaanika, mõõtmise ja mõõtemääramatuse; impulsside; aine faaside; elektri; elektrimõõtmiste; optika; aatomi- ja tuumafüüsika ning elektromagnetilise kiirguse temaatikaga.

Viimati muudetud 01.03.2024.