Põltsamaa Ühisgümnaasiumi töötajate töörõõmu sisemised allikad

Loomise kuupäev 02.09.2022

29. augustil 2022 toimus Põltsamaa Kultuurikeskuses õpiüritus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetajatele ja juhtkonnale, mil kesksed teemad olid töömotivatsioon ja töörõõm.

Ühepäevase koolituse "Töörõõmu sisemised allikad Põltsamaa Ühisgümnaasiumis" eesmärgiks oli luua mitmeid õppekohti ühendavas koolis ühtne ja koostöine meeskond, kus iga liige tunneb ennast kaasatuna ja väärtustatuna.

Koolitusel osales 60 kooli töötajat, kellele pakuti arendavat, toetavat, motiveerivat ja ühteliitvat koolituspäeva. Koolituse viis läbi professionaalne koolitaja Kaido Pajumaa.

Koolitusel osalejad said analüüsida enda hoiakuid ja väärtusi, osaleda grupiaruteludes ja meeskonnaharjutustes ning teadmisi tööga seotud motivatsiooni ja seda mõjutavate tegurite kohta.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi arendusjuht Juta Jaani ütles, et ka edaspidi kavandatakse ja viiakse ellu jätkutegevusi töömotivatsiooni ja rahulolu toetamiseks.

Õpiüritust rahastas Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi kaudu.

 

 

Viimati muudetud 09.01.2023.