Õpilasesinduse loomine

Loomise kuupäev 04.11.2021

Ajalooline hetk!

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilased loovad õpilasesindust!

Adavere, Lustivere-Aidu, Põltsamaa õppekohtade õpilased said kokku Põltsamaa noortekeskuses, et koos panna kokku tugev ja toimiv õpilasesindus! Päev algas Sirje Ange eestvedamisel jää sulatamise mängudega ja tutvumisega! Pärast viis läbi meeskonnakoolituse Helena Nõmmik. Tutvuti meeskonna erinevate temperamenditüüpidega ja erinevate rollidega meeskonnas! Iga noor sai mõelda, kes ta inimtüübilt on ja mis rolli ta võtta soovib loodavas õpilasesinduses. Grupid tutvustasid oma mõtteid läbi näitlemise, kus oli kuulda häid ideid. Vaatajad said näha erinevaid rolle ja kuulda vahvaid ideid. Pärast enese-ja meeskonna analüüsi, said noored süvitsi minna juba õpilasesinduse põhikirja uuendamise juurde, mida juhendas ja viis läbi gümnasist Johanna Järva.

Suureks abiks olid huvijuhid Sirje Ange ja Kätlin Mattis.

Loodame, et meil tuleb parim õpilasesindus!

Kindlasti tuleb! 
Viimati muudetud 04.11.2021.