Õpihuvilaager „Mängime kooli“

Loomise kuupäev 27.06.2023

22.-24. augustini toimub Põltsamaa Ühisgümnaasiumis õpihuvilaager „Mängime kooli“, mis on mõeldud sügisel Põltsamaal esimesse klassi minevatele lastele.

 

Laagris tutvutakse kooli ja üksteisega, harjutakse koolitunnis osalemist, käiakse erinevates töötubades ja tuntakse rõõmu õuevahetundidest. Viimasel laagripäeval toimuvad ohutusalased tegevused: külastatakse Päästeametit, läbitakse esmaabikoolitus ning õpitakse ohutut liiklemist looduses. Lõunat pakub kooli söökla.

Õpihuvilaagri eestvedaja Katre Peussa ütles, et teist aastat toimuv laager võimaldab kooli tulevatel lastel saada esmast koolikogemust, tutvuda koolimaja, oma õpetaja ja osade klassikaaslastega, et 1. septembril oleks turvaline kooli tulla. Lapsed  õpivad kooliks vajalikke sotsiaalseid oskusi ja hakkamasaamist uues olukorras. Nad harjutavad grupina koos tegutsemist, kokkulepetest kinnipidamist, õpetaja kuulamist, koolipingis istumist ja teistega arvestamist.

Möödunud aastal toimus õpihuvilaager esmakordselt. „Huvi oli väga suur. Kuna eelmisel aastal ei saanud kõik soovijad piirarvu tõttu laagrisse, otsustasime sel aastal korraldada laagri ilma piirarvuta, et kõik soovijad saaksid osaleda. Võrreldes eelmise aastaga tegime laagripäevad lühemaks, et lapsed jõuaksid laagripäeva lõpuni tegevustes aktiivselt osaleda,“ selgitas Peussa.

Eelmise aasta tagasiside laagris osalejailt oli positiivne: rahul olid nii osalejad, vanemad kui ka korraldajad. „Lapsed said osaleda mängulistes koolitundides ja erinevates tegevustes, kuid eelkõige tutvuda oma õpetaja ja klassikaaslastega,“ loetles ta.

Kolm päeva kestev päevalaager toimub Lille 2 õppehoones ning laagripäev kestab kell 8.30 –13.00. Lapse laagrisse registreerimiseks tuleb täita registreerimisvorm ja tasuda osalustasu 30 eurot.

Laagri päevakavaga saab tutvuda ning lapse laagrisse registeerida alloleva lingi kaudu:
https://forms.gle/65qQwXnKWGDCEhov6link opens on new page

Viimati muudetud 01.03.2024.