Õpetajate tunnustused

Loomise kuupäev 10.10.2022

Aasta Õpetaja Gala 2022 

Aasta klassijuhataja nominent - MARIS ORAV

Õpilaste hinnangul kuulub Maris kõige lahedamate õpetajate hulka. Ta lööb õppurite tegemistes aktiivselt kaasa – pole tema ja nemad, vaid alati on meie.

Lisaks õpetamisele annab Maris õpilaste nõu – olgu teemaks karjääriplaneerimine, ettevõtlus või suhtlemisoskused, ikka saab temalt väärt mõtteid ja soovitusi. Maris innustab õppuritel oma huvialasid ja hobisid tundidesse „kaasa tooma”, see lisab koolipäevadesse põnevust. Aeg-ajalt pakub ta õpilastele endile õpetaja-rolli katsetamist, et kasvaks esinemisoskus ja -julgus.

Maris peab väga tähtsaks koostööd, mistõttu arendab ta õpilastes koostööoskusi. Ta innustab õpilasi ennast analüüsima, sest ainult nii on võimalik igaühel kõige õigem tee üles leida. Ta jagab meelsasti õpilastele oma kogemusi ega pelga rääkida ka ebaõnnestumistest, kuna vigadest on palju õppida.

Naerusuise Marise kolleegid hoolivad temast väga, ta suudab luua mõnusalt vaba tööõhkkonna. Õpilased peavad Marist oma sõbraks, lapsevanemad hindavad teda samuti väga kõrgelt. Maris on tegus, töökas ning parim mainekujundaja tervele koolile.
Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium https://www.hm.ee/et/aasta-opetaja-gala-nominendid-2022link opens on new page

 

Jõgevamaa Aasta Õpetaja tänuüritus

Jõgevamaa Aasta Põhikooli Aineõpetaja - Aire Narits
Jõgevamaa Aasta Gümnaasiumiõpetaja - Agne Kosk 
Jõgevamaa Aasta Klassijuhataja - Maris Orav

Viimati muudetud 10.10.2022.