MEIE INIMENE – KADRI SUNI

Loomise kuupäev 03.10.2023

Põltsamaa Ühisgümnaasiumis on üle saja töötaja. Käesolevas intervjuusarjas tutvustame oma töötajaid ja nende tegemisi. Seekord saab sõna Põltsamaa 1.-6. klassi ja Lustivere õppekoha õppejuht Kadri Suni.

 

Kuidas Sa sattusid Põltsamaa Ühisgümnaasiumisse tööle?
Hakkan kaugemalt peale. Umbes 16 aastat tagasi küpses meil abikaasaga otsus Tallinnast Põltsamaale kolida, aga veel ei olnud selge, mis töö meid siin ees ootab. Kolimise plaane haududes mängisin ka mõttega kooli inglise keele õpetajaks tulla. Olin käinud inglise keele eriklassis, õppinud USAs ülikoolis, töötanud Briti Nõukogus, kus ametlik töökeel oli inglise keel, taskus oli Cambridge inglise keele C2 taseme tunnistus. Arvasin, et saan oma inglise keele oskusega kogukonda panustada.  Uurisin inglise keele õpetajaks ümberõppimise võimalusi.

Ent sel ajal teise eriala kõrgharidusega õpetajaametisse sisenemine oli keerulisem kui praegu. Ma oleksin pidanud uuesti ülikooli esimesele kursusele minema. Tookord jäi see mõte soiku. Põltsamaale kolides asusin tööle haridus- ja kultuurinõunikuna toonases linnavalitsuses ja siis algas ka minu koostöö Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumisse tulin inglise keele õpetajaks natuke enam kui neli aastat tagasi. Selleks ajaks oli teistelt erialadelt õpetaja ametisse sisenemine juba lihtsam.  Mina sain õpetajakutse Kutsekoja kaudu.

Mis Sulle koolielu juures rõõmu pakub?
Inimeste, nii väikeste kui suurte, arengu toetamine, sellele kaasa elamine, selleks tingimuste loomine.  Rõõmu teeb, kui näen koolielus materialiseerumas neid ideaale ja väärtusi, mis tähtsates dokumentides kirjas. Näiteks olen õpilastega vesteldes teinekord imetlenud nende õpihimu, teadlikkust õppimisest ja valmisolekut pingutada.

Olen imetlenud, kuidas keerulistes olukordades kolleegid üksteist toetavad. Juhtisin eelmisel õppeaastal üht õpetajate kovisiooniringi, sealt paistis see hästi välja. Viimasel maastikumängul Põltsamaal olid vahvasti lõimitud liikumine ja Euroopa keeled, kultuur – õpetajate koostöö vili.

Aga mis teeb muret?
Kvalifikatsiooniga õpetajate puudus. Õpetajate suur koormus. Lille tänava õppehoone seisukord.

Kui Sa koolis ei töötaks, mida siis teeksid?
Vist tegutseksin ikkagi haridusvaldkonnas. Võib-olla ministeeriumis või Harnos või mõne haridusalgatuse juures. Võib-olla teeksin kommunikatsioonitööd hariduse, kultuuri vallas või mõnel muul ülla missiooniga alal. Maailma tahaks ikka paremaks muuta.

Ütle üks mõttetera, mida soovid teistega jagada!
Mind kõnetavad mõtteterad, mis eksimist au sees hoiavad. Nii oluline on õppimise juures julgus riskida ja eksida. Loomulikult on oluline tähistada saavutusi, jagada inspireerivaid edulugusid. Aga tähistamist väärivad ka ebaõnnestumised, eksimused, mis meile uusi taipamisi on andnud.

Näiteks:
Fail fast, learn fast.
Eksimine on seeme, millest kasvab tarkusepuu.
Vead ei tähista millegi lõppu, vaid õppimise algust.

Viimati muudetud 01.03.2024.