Kaitseressursside Amet rahastas õppevahendite ostu

Loomise kuupäev 13.02.2023

Kaitseressursside Amet toetas Põltsamaa Ühisgümnaasiumit riigikaitseõpetust, finantseerides õppetööks vajalike vahendite ostu.

Amet rahastas kolme liiki õppevahendeid: binoklid, tulepulgad ja töökindad. Nüüd on kooli kasutuses 15 binoklit, 15 tulepulka ja 30 paari nitriilkattega töökindaid, mis kokku maksid ligi 2630 eurot.

Riigikaitseõpetaja Peeter Valk ütles: „Tore, kui koolis saab õppetööks kasutada häid töövahendeid. Binoklid, tulepulgad ja töökindad on eriti vajalikud riigikaitse välilaagris, kus õpilastel tuleb hakkama saada nii maastikuvaatluse ja -mõõtmisega kui ka looduslikest vahenditest tuleaseme tegemisega." 

Viimati muudetud 14.02.2023.