Erasmus+ koolitusel osalejad jagasid kogemust

Loomise kuupäev 05.05.2024

Õppeaastaks 2023/24 eraldas Erasmus+ programm Põltsamaa Ühisgümnaasiumile toetuse, et seitse õpetajat saaksid osaleda kolmel lühiajalisel täiendkoolitusel, eesmärgiga omandada uusi teadmisi ja oskusi, jagada omandatud teadmisi kolleegidega ning rakendada ainetundidesse.

Kevadisel vaheajal, 23. aprillil toimusid õpetajatele mõeldud täiendkoolituse sisu kajastavad töötoad, milles koolitusel osalenud jagasid kolleegidega oma kogemusi nii praktiliste ülesannete kui ka fotomaterjali vahendusel.

Õppeaasta jooksul osalesid Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetajad kolmel erineval  Erasmus+ koolitusel: innovatiivsed metodoloogiad (Innovative Methodologies), õuesõpe (Outdoor and Nature-based education and experimental learning) ning Antiik-Kreeka näitel põhinev kultuurilise pärandi haridus (Cultural Heritage Education: Ancient Greece as a Case Study). Koolitusel osalesid Margit Uus, Eva-Britt Bergmann, Terje Õunapuu, Polina Kasyanova, Aire Narits, Margit Randmaa ja Katre Peussa.

Kolleegidele töötube läbi viinud õpetajad jagasid kaasahaaravalt oma kogemusi ning sidusid need praktiliste ülesannetega, mida kohalviibijad lahendada said.

Töötoas jagatud esitlusi saab järele vaadata (sisaldavad kasulikke viiteid ja linke):

Innovatiivsed metodoloogiad:

https://www.canva.com/design/DAFy1jOX7HA/Lrd5_4VddzbbcA9Sp6NGUw/view?utm_content=DAFy1jOX7HA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewerlink opens on new page

Õuesõppe koolitus:

https://www.canva.com/design/DAGC-VcUWsM/aWggwDK7g4fY6Odizlu1DQ/viewlink opens on new page

Kultuurilise pärandi koolitus:

Kasulikke noppeid Erasmus+ õppereisili Ateenast (1).pdflink opens on new page

Viimati muudetud 06.06.2024.