Adavere õpilased tegid erineva sisuga loovtöid

Loomise kuupäev 05.05.2023

19. aprillil kaitsesid Adavere Põhikooli, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppekoha kaheksa 7. klassi õpilast oma loovtöid. Tagasisidestamisel kasutas õppejuht Sirje Jõemaa tagasisidetabelit, mille põhjal anti õpilastele hindeline tagasiside (A, B, C, D, E vastavalt tulemuste protsendile) nagu ülikooliski.

Õpilastöid tehti erinevatel teemadel: „Äppide kasutamine Adavere Põhikoolis“, „Mõtted“, „Matemaatikamäng ja selle läbiviimine“, „Dokumentaalfilm: Adavere mahajäetud majad“, „Tantsu õpirühma loomine“, „Adavere mõisa ajalugu“, „Uurimistöö skateparkide kohta“, „Animatsioon, selle õppimine ja kuidas ise teha“.

Sisu poolest tegid õpilased erinevaid asju. Näiteks Liselle kirjeldas oma loovtöö sissejuhatuses teema valikut selliselt: „Iga minu maal või joonistus ütleb midagi minu kohta. Olgu pildil õun või teie pere koer – mina maalin neid nii, nagu mina neid näen. /…/ Oma loovtöö teemaks valisin „Mõtted“, et jagada teistega läbi erinevate värvitoonide meeleolude ja mõtete edastamist maalil“. Tema loovtöö ühe osana valmiski maal.

Kristina eesmärk oli end loovtöö raames proovile panna tantsuõpetajana. Loovtöö sissejuhatuses kirjeldas ta oma eesmärki järgmiselt: „Tahan aru saada, kas tantsude õpetamine on sama lahe kui ise tantsida. Loovtöö eesmärgi saavutamiseks tahan teha tantsu õpirühma ehk õpetada teistele tantsu.“

Kaksikvennad Villiam ja Voldemar võtsid loovtöö raames eesmärgiks teha dokumentaalfilmi Adavere viiest mahajäetud majast: meiereist, mõisavalitseja majast, ait-kuivatist, läti sigalast ja tapamajast. „Valisime selle teema sellepärast, et meid ennast väga huvitab Adavere ajalugu. Filmi kujul tegime selle töö sellepärast, et oleme videote loomisega varem päris mitmel korral kokku puutunud.“

Noormeeste dokumentaalfilmi saab vaadata aadressil:
https://drive.google.com/file/d/1RRrY-vfL6umSGTurreKYA7gvNQIBkq-L/view?usp=sharinglink opens on new page

Loovtööde kaitsmisel olid publikuna ettekandeid kuulamas kuuenda klassi õpilased, kes said ettekujutuse, mida tähendab loovtöö tegemine ja kuidas selle kaitsmine toimub. Koolis on ka arhiiv varasematel aastatel kaitstud töödest, et õpilased saaksid nendega tutvuda ja enda loovtöö ideid arendada.

Viimati muudetud 05.05.2023.