68 õpilast sooritas juhiloa eksami

Loomise kuupäev 13.06.2023

Käesoleva õppeaasta lõpus sooritasid Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 3. klasside õpilased edukalt jalgrattajuhiloa eksami, mis näitab nende liiklusreeglite tundmist ja oskust ohutult liigelda.

 

Õppetöö toimus nii Adaveres, Lustiveres kui ka Põltsamaal. Õpetaja juhendamisel õpiti nii teooriat kui ka rakendati õpitu praktikasse. Seadusest tulenevalt peab jalgrattajuhiluba olema kõikidel 10–15-aastastel jalgratturitel, kes sõiduteel, sh ka jalgrattarajal sõidavad.

Tõsi, mõned õpilased peavad jalgrattajuhiloa kättesaamist veel ootama, sest tulenevalt seadusest võib eksamile tulla kuni pool aastat enne 10. eluaastat, ent juhtimisõigus antakse ja jalgrattajuhiluba väljastatakse kõige varem lapse 10. sünnipäeval.

Jalgrattajuhiloa eksamil olid kohal ka piirkonna politseinikud. „Meid kui politseid kutsuti appi läbi viima jalgrattajuhiloa eksamit,“ selgitas Kadri Mitt. „On oluline, et kõigil, kes liikluses osalevad, oleksid vajalikud teadmised ja oskused liikluses käituda ning tunda liiklusmärke, et turvaliselt punktist A punkti B. Et nad oskaksid ennast kaitsta ja arvestada ka kaasliiklejatega,“ põhjendas piirkonna politseinik eksami vajalikkust.

Samuti tõi ta välja jalgrataste sõidukõlblikkuse teema ning teadlikkuse vajadusest end liikluses võimalikult hästi nähtavaks teha, kasutades selleks kas helkurvesti või värvilisi riideid.

Viimati muudetud 01.03.2024.