5.klassid EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses kalade programmis

Loomise kuupäev 07.06.2022

Maikuu keskpaigas käisid kõik Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Põltsamaa õppekoha 5. klassid Võrtsjärve õppekeskuses, kus osaleti programmis “Kalad”. Programmi toetas Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) ning see oli seotud 5. klassi loodusõpetuse ainekavaga. Programmi eesmärgiks on kinnistada õppekavas olevaid teemasid “Jõgi ja järv” ning “Loodus -ja keskkonnakaitse Eestis”.

Õppepäeval osales mitu paralleeli korraga: koos olid 5.a ja 5.b ning 5.c, 5.g ja 5. väikeklass.  Kohapeal jaotasid programmijuhid õpilased kahte rühma ning läbi tehti mitu tegevust muuseumi siseruumides, millele lisandus parvesõit Võrtsjärvel.

Esiteks tuletati slaidiesitluse abil kalade teema õpilastele meelde, seejärel suunduti akvaariumi, kus programmijuht rääkis kõigist akvaariumites olevatest kalaliikidest täpsemalt. Siis jagati õpilased väikestesse rühmadesse ning nad asusid otsima töölehel olevatele küsimustele vastuseid. Väga meeldiv oli, et tegevuse lõpus tegi programmijuht kena kokkuvõtte ja laskis rühmadel oma vastused ette lugeda ja vigu parandada. See aitas teema kinnistumisele suuresti kaasa.

Järgmine siseruumide tegevus toimus ülakorrusel, kus tutvuti saatelõiku vaadates angerja rändega. Edasi jätkus rühmatöö aktiivõppevahendite ja mängudega, mille käigus omandasid õpilased palju põnevaid uusi teadmisi. Tegevuse lõpus sai iga rühm avaldada arvamust, mis õppepäeval uut ja huvitavat õpiti.

Programmi üks osa, mõnel grupil viimane, mõnel keskmine, oli ka parvesõit Võrtsjärvel. Õpilased olid seda juba kodus põnevusega oodanud ja hoidnud pöidlad pihus, et ilm lubaks järvele minna. Ühel grupil õnnestus käia parvetamas sooja ja päikselise ilmaga, kuid neid saatsid mõned tehnilised viperdused. Teine grupp pidi leppima veidi vihmasema ilmaga, kuid sai tunda kergendust, et ilma tõttu sõit hoopis ära ei jäänud.

Õppepäev oli kokkuvõttes äärmiselt tore, pakkus toetust õppekavale ning oli õpilastele väga huvitav. Õpilaste muljed päevast olid valdavalt positiivsed. Tegevuste hulgas oli kõige meeldejäävam parvesõit, toodi välja veel see, et tore oli teha rühmategevusi teisel korrusel: kalade püüdmine, toiduahela koostamine, kalapüügi eeskirjadega tutvumine. Paljudele lastele jäid meelde ka angerja rändega seotud uued huvitavad faktid. Akvaariumis oli põnev vaadata kalu klaaspõranda all ringi liikumas ja lemmikuteks olid ka kaks kilpkonna. Kõigil oli tore ja tegus

Viimati muudetud 07.06.2022.