Päevakava

 Kinnitatud direktori
20.09.2021 käskkirjaga nr 1-2/2021/15

Õppetegevus

Kellaaeg ÕPPETUNNID
8.15 - 8.30 Hommikupuder
8.30 - 9.15 1. õppetund
9.15 - 9.25 Vahetund
9.25 - 10.10 2. õppetund
10.10 - 10.30 Vahetund *
10.30 - 11.15 3. õppetund
11.15 - 11.25 Vahetund
11.35 - 12.10 4. õppetund
12.10 - 12.40 Söögivahetund
12.40 - 13.25 5. õppetund
13.25 - 13.35 Vahetund
13.35 - 14.20 6. õppetund
13.30 - 15.30 Klassiväline tegevus: huviala- ja spordiringid
Õppehoone on avatud 7.30 -  16.00
Koolivaheaegadel (va suvel) on õppehoone avatud 8.00 – 14.00
* Õuevahetund
Avaldatud 01.11.2021. Viimati muudetud 01.11.2021.