ADAVERE

Päevakava


PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI PÄEVAKAVA 2022/2023
ADAVERE PÕHIKOOL
Tunniplaan: https://www.poltsamaa.edu.ee/tunniplaan-1
Huviringide tunniplaan: https://www.poltsamaa.edu.ee/huvitegevus

 

Õppetegevus

Kellaaeg ÕPPETUNNID
8.00 - 8.30 Hommikupuder
8.30 - 9.15 1. õppetund
9.15 - 9.25 Vahetund
9.25 - 10.10 2. õppetund
10.10 - 10.20 Vahetund
10.20 - 11.05 3. õppetund
11.05 - 11.15 Vahetund
11.15 - 12.00 4. õppetund
12.00 - 12.30 Söögivahetund *
12.30 - 13.15 5. õppetund
13.15 - 13.25 Vahetund
13.25 - 14.10 6. õppetund
14.10 - 14.20 Vahetund
14.20 - 15.05 7. õppetund
15.05 - 15.15 Vahetund
15.15 - 16.00 8. õppetund
13.15 - 18.00

Klassiväline tegevus:
huviala- ja spordiringid

Õppehoone on avatud 7.30 - 18.00
Koolivaheaegadel (va suvel) on õppehoone avatud 8.00 – 14.00
* söögivahetunnil on õpilastel võimalus viibida olenevalt ilmastikutingimustest mini-arenal, võimlas, õues.

 

Õppetegevus

Kellaaeg ÕPPETUNNID
8.00 - 8.30 Hommikupuder
8.30 - 9.15 1. õppetund
9.15 - 9.25 Vahetund
9.25 - 10.10 2. õppetund
10.10 - 10.20 Vahetund
10.20 - 11.05 3. õppetund
11.05 - 11.15 Vahetund
11.15 - 12.00 4. õppetund
12.00 - 12.30 Söögivahetund *
12.30 - 13.15 5. õppetund
13.15 - 13.25 Vahetund
13.25 - 14.10 6. õppetund
14.10 - 14.20 Vahetund
14.20 - 15.05 7. õppetund
15.05 - 15.15 Vahetund
15.15 - 16.00 8. õppetund
13.15 - 18.00

Klassiväline tegevus:
huviala- ja spordiringid

Õppehoone on avatud 7.30 - 18.00
Koolivaheaegadel (va suvel) on õppehoone avatud 8.00 – 14.00
* söögivahetunnil on õpilastel võimalus viibida olenevalt ilmastikutingimustest mini-arenal, võimlas, õues.

PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI PÄEVAKAVA 2022/2023
ADAVERE PÕHIKOOL
Tunniplaan: https://www.poltsamaa.edu.ee/tunniplaan-1
Huviringide tunniplaan: https://www.poltsamaa.edu.ee/huvitegevus