MEIE KOOL

Õppenõukogu


Õppenõukogu tööplaan 2022/23 õppeaastaks .pdf

31.01. kl 8.10 - Lustivere Kooli alamrühma õppenõukogu 

31.01. kl 11.05 - Põltsamaa õppekohtade III kooliastme ja gümnaasiumiastme alamrühma õppenõukogu

01.02 kl 8.05 - Põltsamaa õppekohtade I ja II kooliastme alamrühma õppenõukogu

02.02. kl 14.20 - Adavere Põhikooli alamrühma õppenõukogu 

Kõikidel õppenõukogu alamrühma koosolekutel on üks päevakord:

1.     2022/23 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine. Üldtööplaani projekt on lisatud kutsele. Ettekandja Juta Jaani või Maive Noodla

2.     Arvamuse andmine kooli õppekava lisa 2 (Lisa 2 - ainekavad) kohta. Ainekavadega saab tutvuda https://drive.google.com/drive/folders/0AGQHpArg2tTjUk9PVA  Ettekandja Maive Noodla.

 

Õppenõukogu protokollid leiab dokumendialdussüsteemist: http://delta.andmevara.ee/poltsamaa_vald/funktsioon/4013561

Õppenõukogu tööplaan 2022/23 õppeaastaks .pdf

31.01. kl 8.10 - Lustivere Kooli alamrühma õppenõukogu 

31.01. kl 11.05 - Põltsamaa õppekohtade III kooliastme ja gümnaasiumiastme alamrühma õppenõukogu

01.02 kl 8.05 - Põltsamaa õppekohtade I ja II kooliastme alamrühma õppenõukogu

02.02. kl 14.20 - Adavere Põhikooli alamrühma õppenõukogu 

Kõikidel õppenõukogu alamrühma koosolekutel on üks päevakord:

1.     2022/23 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine. Üldtööplaani projekt on lisatud kutsele. Ettekandja Juta Jaani või Maive Noodla

2.     Arvamuse andmine kooli õppekava lisa 2 (Lisa 2 - ainekavad) kohta. Ainekavadega saab tutvuda https://drive.google.com/drive/folders/0AGQHpArg2tTjUk9PVA  Ettekandja Maive Noodla.

 

Õppenõukogu protokollid leiab dokumendialdussüsteemist: http://delta.andmevara.ee/poltsamaa_vald/funktsioon/4013561