MEIE KOOL

Blanketid


I klassi astumise taotlus .pdf .doc
II–IX klassi astumise taotlus .pdf .doc
X–XII klassi astumise avaldus õpilasele .pdf .doc
Õppekoha vahetuse avaldus .pdf .doc
Õpilase koolist lahkumise taotlus (lapsevanemale) .pdf .doc
Isikuandmete töötlemise nõusoleku ankeet gümnaasiumiastmele .pdf .doc
Isikuandmete töötlemise nõusoleku ankeet põhikoolile .pdf .doc
Gümnaasiumi koolieksami protokoll .pdf .doc
Täiendava õppetöö blanket .pdf .doc
Koolivälise õppe arvestamise avaldus .pdf .doc
Kunstikoolis õppimise arvestamine õppekava osana .pdf .doc
Muusikakoolis õppimise arvestamine õppekava osana .pdf .doc
Spordikoolis õppimise arvestamine õppekava osana .pdf .doc
Pikapäevarühma avaldus .pdf .doc
Õpilaskodus koha saamise avaldus .pdf

.doc

Õppekäigu väljasõidu registreerimine   .doc
Õpilasega toimunud õnnetusjuhtumi blanket .pdf .doc
Õpilaselt hoiule võetud eseme protokoll .pdf .doc
I klassi astumise taotlus .pdf .doc
II–IX klassi astumise taotlus .pdf .doc
X–XII klassi astumise avaldus õpilasele .pdf .doc
Õppekoha vahetuse avaldus .pdf .doc
Õpilase koolist lahkumise taotlus (lapsevanemale) .pdf .doc
Isikuandmete töötlemise nõusoleku ankeet gümnaasiumiastmele .pdf .doc
Isikuandmete töötlemise nõusoleku ankeet põhikoolile .pdf .doc
Gümnaasiumi koolieksami protokoll .pdf .doc
Täiendava õppetöö blanket .pdf .doc
Koolivälise õppe arvestamise avaldus .pdf .doc
Kunstikoolis õppimise arvestamine õppekava osana .pdf .doc
Muusikakoolis õppimise arvestamine õppekava osana .pdf .doc
Spordikoolis õppimise arvestamine õppekava osana .pdf .doc
Pikapäevarühma avaldus .pdf .doc
Õpilaskodus koha saamise avaldus .pdf

.doc

Õppekäigu väljasõidu registreerimine   .doc
Õpilasega toimunud õnnetusjuhtumi blanket .pdf .doc
Õpilaselt hoiule võetud eseme protokoll .pdf .doc