Vastuvõtt

Vastuvõtt 10. klassi


                                              Kinnitatud direktori kk 1-2/2020/1

Vastuvõtt Põltsamaa Ühsigümnaasiumi 10. klassi

(1) Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ÕPPETÖÖ EESMÄRK - toetame iga õpilase arengut ja vastutustundlikuks kodanikuks kasvamist.

Kuidas kool toetab gümnasisti õppimist, selle kohta saab täpsemalt lugeda SIIT.

(2) Kool avab õpilaste avalduste alusel üldjuhul kaks õppesuunda: infotehnoloogia (IT) - ja küberkaitse ning majandus - ettevõtluse õppesuuna.  
Põhjendatud soovi ja/või huvi korral ning avalduse alusel on õpilasel võimalus kujundada PÜGi õppekava valikainete, koolivälise õppimise ja huvihariduse põhjal endale personaalne õppesuund (sh humanitaar-, muusikasuund).

Kõikides suundades õpitakse riikliku õppekava kohustuslikke õppeaineid etteantud mahus.

(3) Õpilased võetakse 10. klassi vastu avalduse, 9. klassi klassitunnistuse (koopia)  ja sisseastumisvestluse alusel.

(4) Avalduse õppima asumiseks  Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 10. klassis leiab SIIT.

(5) Sisseastumisvestlused toimuvad ajavahemikus 20. mai – 28. augustini (konkreetne aeg lepitakse kokku emaili teel pärast eriolukorra lõppemist). Sisseastumisvestlusele saab end registereerida e-posti aadressil tiia.mikson@poltsamaa.edu.ee
Vestlusele palume õpilasel tulla koos lapsevanema(te)ga ning kaasa võtta hinneteleht (väljavõte e-koolist/Stuudiumist)

Küsimuste korral saab infot alljärgnevatelt kontaktidelt:
tiia.mikson@poltsamaa.edu.ee 5063741
info@poltsamaa.edu.ee 7751 509

(6) Hiljemalt 28. augustiks esitab õpilane  või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli kantseleisse (Veski 5) taotluse,  millele lisab: 

 • isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja; www.poltsamaa.edu.ee/et/blanketid
 • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi  ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus;
 • õpilaspiletipildi, kui sisseastuja/vanem taotleb õpilaspiletit.

Sisseastuja isikut tõendavast dokumendist ja põhihariduse omandamist tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja vastavalt „Haldusmenetluse seaduses“ § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

Sisseastuja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

                                              Kinnitatud direktori kk 1-2/2020/1

Vastuvõtt Põltsamaa Ühsigümnaasiumi 10. klassi

(1) Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ÕPPETÖÖ EESMÄRK - toetame iga õpilase arengut ja vastutustundlikuks kodanikuks kasvamist.

Kuidas kool toetab gümnasisti õppimist, selle kohta saab täpsemalt lugeda SIIT.

(2) Kool avab õpilaste avalduste alusel üldjuhul kaks õppesuunda: infotehnoloogia (IT) - ja küberkaitse ning majandus - ettevõtluse õppesuuna.  
Põhjendatud soovi ja/või huvi korral ning avalduse alusel on õpilasel võimalus kujundada PÜGi õppekava valikainete, koolivälise õppimise ja huvihariduse põhjal endale personaalne õppesuund (sh humanitaar-, muusikasuund).

Kõikides suundades õpitakse riikliku õppekava kohustuslikke õppeaineid etteantud mahus.

(3) Õpilased võetakse 10. klassi vastu avalduse, 9. klassi klassitunnistuse (koopia)  ja sisseastumisvestluse alusel.

(4) Avalduse õppima asumiseks  Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 10. klassis leiab SIIT.

(5) Sisseastumisvestlused toimuvad ajavahemikus 20. mai – 28. augustini (konkreetne aeg lepitakse kokku emaili teel pärast eriolukorra lõppemist). Sisseastumisvestlusele saab end registereerida e-posti aadressil tiia.mikson@poltsamaa.edu.ee
Vestlusele palume õpilasel tulla koos lapsevanema(te)ga ning kaasa võtta hinneteleht (väljavõte e-koolist/Stuudiumist)

Küsimuste korral saab infot alljärgnevatelt kontaktidelt:
tiia.mikson@poltsamaa.edu.ee 5063741
info@poltsamaa.edu.ee 7751 509

(6) Hiljemalt 28. augustiks esitab õpilane  või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli kantseleisse (Veski 5) taotluse,  millele lisab: 

 • isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja; www.poltsamaa.edu.ee/et/blanketid
 • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi  ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus;
 • õpilaspiletipildi, kui sisseastuja/vanem taotleb õpilaspiletit.

Sisseastuja isikut tõendavast dokumendist ja põhihariduse omandamist tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja vastavalt „Haldusmenetluse seaduses“ § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

Sisseastuja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

tule_oppima_poltsamaale
tule_oppima_poltsamaale