MEIE KOOL

Dokumendid


Põhimäärus
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppekava üldosa
Kodukord
Arengukava
Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord
Õpilasesinduse põhimäärus
Õpilaskodu kodukord
Raamatukogu kasutuse eeskiri
Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord
Teenuste hinnakiri
Ettevõtliku õppe kvaliteeditunnused - standard

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hädaolukorra lahendamise plaan:
I osa Kriisimeeskonna ülesanded hädaolukorras
II osa Õpetajate ja teiste koolitöötajate ülesanded hädaolukorras
III osa Turvalisus õppekäikudel ja klassi väljasõitudel


Palgakorralduse põhimõtted
Töökorralduse reeglid
Riskianalüüs
Sisehindamise kord
Teabehalduse kord
Hoolekogude moodustamise kord ja töökord Põltsamaa valla haridusasutustes
Õpetaja konkursi komisjoni kord
 

Põhimäärus
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppekava üldosa
Kodukord
Arengukava
Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord
Õpilasesinduse põhimäärus
Õpilaskodu kodukord
Raamatukogu kasutuse eeskiri
Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord
Teenuste hinnakiri
Ettevõtliku õppe kvaliteeditunnused - standard

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hädaolukorra lahendamise plaan:
I osa Kriisimeeskonna ülesanded hädaolukorras
II osa Õpetajate ja teiste koolitöötajate ülesanded hädaolukorras
III osa Turvalisus õppekäikudel ja klassi väljasõitudel


Palgakorralduse põhimõtted
Töökorralduse reeglid
Riskianalüüs
Sisehindamise kord
Teabehalduse kord
Hoolekogude moodustamise kord ja töökord Põltsamaa valla haridusasutustes
Õpetaja konkursi komisjoni kord