AIDU

Pikapäevarühm


1. -4. klassi päevakava E-R

12.30 - 14.30  Eakohane tegevus õues või klassis, huvitegevus
14.30 - 15.30           Õppetegevus, koduste õpiülesannete täitmine, huvitegevus*
15.30 - 15.45 Oode
15.45. - 16.00 Õppetegevus või eakohane tegevus klassis

 

 

1. -4. klassi päevakava E-R

12.30 - 14.30  Eakohane tegevus õues või klassis, huvitegevus
14.30 - 15.30           Õppetegevus, koduste õpiülesannete täitmine, huvitegevus*
15.30 - 15.45 Oode
15.45. - 16.00 Õppetegevus või eakohane tegevus klassis