LUSTIVERE

Pikapäevarühm


1. - 6. klassi päevakava* E-N

12.30 - 14.00        Eakohane tegevus õues või klassis, huvitegevus
14.00 – 14.30          Oode
14.30 – 16.00 Õppetegevus, koduste ülesannete täitmine, huvitegevus
* Vajadusel on 7. – 9. klassi õpilastel võimalik viibida pikapäevarühmas ning süüa
õhtuoodet

 

 

1. - 6. klassi päevakava* E-N

12.30 - 14.00        Eakohane tegevus õues või klassis, huvitegevus
14.00 – 14.30          Oode
14.30 – 16.00 Õppetegevus, koduste ülesannete täitmine, huvitegevus
* Vajadusel on 7. – 9. klassi õpilastel võimalik viibida pikapäevarühmas ning süüa
õhtuoodet