ADAVERE

Pikapäevarühm


PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA (.pdf)

Pikapäevarühma päevakava
I kooliaste päevakava E-R
12.30 - 13.30 Mängud, ringitund, vaba eakohane tegevus (üldjuhul õues)
13.30 - 15.00 Õppetegevus, mängud.
15.00 - 15.15 Oode.
15.15. - 15.30 Eakohane tegevus.

 

Pikapäevarühma päevakava
I kooliaste päevakava E-R
12.30 - 13.30 Mängud, ringitund, vaba eakohane tegevus (üldjuhul õues)
13.30 - 15.00 Õppetegevus, mängud.
15.00 - 15.15 Oode.
15.15. - 15.30 Eakohane tegevus.