MEIE KOOL

Dokumendid


Põhimäärus

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppekava
Lisa 1 Juhendatud e-õppe labiviimise juhend
Lisa 2 Huvikoolis õppimise arvestamine õppetöös
Lisa 3 Loovtöö koostamise juhend
Lisa 4 Uurimistöö ja praktilise töö koostamine
Lisa 5 Üleminekueksamite läbiviimise juhend

Kodukord
Üldtööplaan 2023-2024 õppeaasta
Arengukava 2022-2028 aastateks

1.-9. klassi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord
Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise tingimused ja kord

Õpilasesinduse põhimäärus
Õpilaskodu kodukord
Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord
Lisa 1. Õpilasega arenguvestluse ankeet
Põltsamaa Halduse hallata olevates hoonetes ruumide rendihinna kehtestamine
Põltsamaa Halduse toitlustuse hinnad

Ettevõtliku õppe kvaliteeditunnused - standard

Töötajatega arenguvestluse läbiviimise kord
Lisa 1. Arenguvestluse vorm õpetajatega
Lisa 2. Arenguvestluse vorm teiste töötajatega
Lisa 3. Arenguvestluse vorm katseaja lõpus

Palgakorralduse põhimõtted
Töökorralduse reeglid
Ainesektsioonide töökorraldus
Riskianalüüs Põltsamaa õppekoht
Riskianalüüs Adavere õppekoht
Riskianalüüs Lustivere õppekoht
Sisehindamise kord
Teabehalduse kord
Hoolekogude moodustamise kord ja töökord Põltsamaa valla haridusasutustes
Ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Ametijuhendid:
Abiõpetaja (Adavere Põhikool) 
Abiõpetaja (Lustivere Kool) 
Abiõpetaja (Põltsamaa õppekohad)
Abiõpetaja ujumistundides (Põltsamaa õppekoht)
Abiõpetaja-pikapäevarühma kasvataja (Adavere Põhikool)
Abiõpetaja-pikapäevarühma kasvataja (Lustivere Kool)
Abiõpetaja-pikapäevarühma kasvataja (Põltsamaa õppekohad)
Ainesektsiooni juht  
Eripedagoog (Adavere Põhikool)
Eripedagoog (Põltsamaa õppekohad) 
Haridustehnoloog (Adavere Põhikool) 
Juhiabi-personalispetsialist 
Karjäärikoordinaator (põhikooliaste) 
Koolipsühholoog (Põltsamaa 1.-12. klass) 
Logopeed (Põltsamaa õppekohad)  
Projektikoordinaator 
Psühholoogiline nõustaja 
Sotsiaalpedagoog (Lustivere Kool, Adavere Põhikool) 
Sotsiaalpedagoog (Põltsamaa 1.-5. klass) 
Sotsiaalpedagoog (Põltsamaa 6.-12. klass) 
Tugiteenuste juht 
Õpetaja

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppekava
Lisa 1 Juhendatud e-õppe labiviimise juhend
Lisa 2 Huvikoolis õppimise arvestamine õppetöös
Lisa 3 Loovtöö koostamise juhend
Lisa 4 Uurimistöö ja praktilise töö koostamine
Lisa 5 Üleminekueksamite läbiviimise juhend

Kodukord
Üldtööplaan 2023-2024 õppeaasta
Arengukava 2022-2028 aastateks

1.-9. klassi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord
Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise tingimused ja kord

Õpilasesinduse põhimäärus
Õpilaskodu kodukord
Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord
Lisa 1. Õpilasega arenguvestluse ankeet
Põltsamaa Halduse hallata olevates hoonetes ruumide rendihinna kehtestamine
Põltsamaa Halduse toitlustuse hinnad

Ettevõtliku õppe kvaliteeditunnused - standard

Töötajatega arenguvestluse läbiviimise kord
Lisa 1. Arenguvestluse vorm õpetajatega
Lisa 2. Arenguvestluse vorm teiste töötajatega
Lisa 3. Arenguvestluse vorm katseaja lõpus

Palgakorralduse põhimõtted
Töökorralduse reeglid
Ainesektsioonide töökorraldus
Riskianalüüs Põltsamaa õppekoht
Riskianalüüs Adavere õppekoht
Riskianalüüs Lustivere õppekoht
Sisehindamise kord
Teabehalduse kord
Hoolekogude moodustamise kord ja töökord Põltsamaa valla haridusasutustes
Ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Ametijuhendid:
Abiõpetaja (Adavere Põhikool) 
Abiõpetaja (Lustivere Kool) 
Abiõpetaja (Põltsamaa õppekohad)
Abiõpetaja ujumistundides (Põltsamaa õppekoht)
Abiõpetaja-pikapäevarühma kasvataja (Adavere Põhikool)
Abiõpetaja-pikapäevarühma kasvataja (Lustivere Kool)
Abiõpetaja-pikapäevarühma kasvataja (Põltsamaa õppekohad)
Ainesektsiooni juht  
Eripedagoog (Adavere Põhikool)
Eripedagoog (Põltsamaa õppekohad) 
Haridustehnoloog (Adavere Põhikool) 
Juhiabi-personalispetsialist 
Karjäärikoordinaator (põhikooliaste) 
Koolipsühholoog (Põltsamaa 1.-12. klass) 
Logopeed (Põltsamaa õppekohad)  
Projektikoordinaator 
Psühholoogiline nõustaja 
Sotsiaalpedagoog (Lustivere Kool, Adavere Põhikool) 
Sotsiaalpedagoog (Põltsamaa 1.-5. klass) 
Sotsiaalpedagoog (Põltsamaa 6.-12. klass) 
Tugiteenuste juht 
Õpetaja