GÜMNAASIUMIASTE

Infotehnoloogia ja küberkaitse õppesuund


Taust  

2015 käivitati küberkaitse õppesuund PÜGis ning tänaseks on senised eesmärgid ja sisu ennast õigustanud. Küberkaitse valdkond on teinud vahepeal suure arenguhüppe ning muutunud palju mitmekesisemaks. Seetõttu on oluline arendada edasi tänast õppekava, et katta uued valdkonnad ja teemad ning muuta õppekava atraktiivsemaks.  

 

Eesmärk  

Õppesuuna eesmärk on endiselt tõsta ennekõike noorte teadlikkust küberkaitsevaldkonnas, pakkudes neile laiapõhjalist õpet, mis toetaks nende erialavalikut või kogukondlikku küberturvalisuse kasvu.   

Õppesuuna alameesmärgid:  

  • Tutvustada õpilastele küberturvalisuse erinevaid valdkondi andes neile valitud valdkonnas sügavamad baasteadmised ja –oskused.  

  • Tutvustada õpilastele õppimis- ja töövõimalusi.  

  • Toetada õpilaste koostööoskusi ning valdkondadeüleste seoste leidmise oskusi.  

  • Õppesuuna lõpetanud õpilased on lisaks erialastele teadmistele läbinud täies mahus ja omandanud riiklikus õppekavas ettenähtud väljundid. 

 

Maht  

Õppesuunda kuuluvad 9 suunakursust. Õppekava osana arvestatakse kooliväliseid e-kursuseid, ülikoolide poolt pakutavaid kursuseid, osalemist huviringides ja –koolides. 

Õppeaine 

10.kl 

11.kl 

12.kl 

KOKKU 

Sissejuhatus küberkaitsesse 

 

 

Programmeerimine 

 

 

Sissejuhatus infoturbesse 

 

 

Joonestamine 

 

 

3D modelleerimine 

 

 

Robootika 

 

 

Arvutivõrkude alused 

 

 

Mehitamata õhusõidukitesüsteem 

 

 

KOKKU 

Lõputöö 

Küberkaitse suund lõpeb praktikumimooduliga, kus valdkonnaüleste meeskondadena lahendatakse praktiline ülesanne (robosafari) ning selle soorituse tulemus arvestatakse lõpueksamina. Praktikumimooduli maht on 35 tundi.  

 

Taust  

2015 käivitati küberkaitse õppesuund PÜGis ning tänaseks on senised eesmärgid ja sisu ennast õigustanud. Küberkaitse valdkond on teinud vahepeal suure arenguhüppe ning muutunud palju mitmekesisemaks. Seetõttu on oluline arendada edasi tänast õppekava, et katta uued valdkonnad ja teemad ning muuta õppekava atraktiivsemaks.  

 

Eesmärk  

Õppesuuna eesmärk on endiselt tõsta ennekõike noorte teadlikkust küberkaitsevaldkonnas, pakkudes neile laiapõhjalist õpet, mis toetaks nende erialavalikut või kogukondlikku küberturvalisuse kasvu.   

Õppesuuna alameesmärgid:  

  • Tutvustada õpilastele küberturvalisuse erinevaid valdkondi andes neile valitud valdkonnas sügavamad baasteadmised ja –oskused.  

  • Tutvustada õpilastele õppimis- ja töövõimalusi.  

  • Toetada õpilaste koostööoskusi ning valdkondadeüleste seoste leidmise oskusi.  

  • Õppesuuna lõpetanud õpilased on lisaks erialastele teadmistele läbinud täies mahus ja omandanud riiklikus õppekavas ettenähtud väljundid. 

 

Maht  

Õppesuunda kuuluvad 9 suunakursust. Õppekava osana arvestatakse kooliväliseid e-kursuseid, ülikoolide poolt pakutavaid kursuseid, osalemist huviringides ja –koolides. 

Lõputöö 

Küberkaitse suund lõpeb praktikumimooduliga, kus valdkonnaüleste meeskondadena lahendatakse praktiline ülesanne (robosafari) ning selle soorituse tulemus arvestatakse lõpueksamina. Praktikumimooduli maht on 35 tundi.  

 

Õppeaine 

10.kl 

11.kl 

12.kl 

KOKKU 

Sissejuhatus küberkaitsesse 

 

 

Programmeerimine 

 

 

Sissejuhatus infoturbesse 

 

 

Joonestamine 

 

 

3D modelleerimine 

 

 

Robootika 

 

 

Arvutivõrkude alused 

 

 

Mehitamata õhusõidukitesüsteem 

 

 

KOKKU