Oluline

Kontaktõppe korraldus alates 18.01.2021 15. jaanuar info.pyg


Tere, hea koolipere ja austatud lapsevanemad!


Esimene koolinädal uuel aastal on kenasti mööda saamas ja kontaktõpe jätkumas.
Aitäh kõigile mõistva suhtumise eest!

Edastan Teile kõigile info kontaktõppe korralduse kohta alates 18.01.2021. "Kontaktõppe korraldamine alates 18.01"


PS! Toon aga eraldi allpool välja kaks olulist muudatust (p. 9 ja p. 18) seoses õppekorraldusega 11.01-15.01.

Palun sellega siis uuel nädalal arvestada!

p. 9. Kehalise kasvatuse tunnid:

  • 1.-5. klassil üldjuhul õues. Kontaktide vähendamiseks keskendutakse tundides liikumisharjumuste arendamisele, nt kõnniring, liikumismängud ja teised liikumistegevused. Riiete vahetamist ei toimu. Garderoobis võimalik riietuda ilmastikule vastavalt. Isiklike uiskude olemasolul on kokkuleppel õpetajaga võimalik õpilasel minna kehalise kasvatuse tunni ajal uisuplatsile uisutama. Ujumistunnid toimuvad tavapärase tunniplaani alusel.
  • 6.-12. klassil toimub kehaline kasvatus tavapäraselt (suusatamine või uisutamine), riiete vahetamise võimalus olemas Felixhalli ja Veski tänava garderoobides.


p. 18. Täiskasvanud töötajatel ja gümnaasiumiastme õpilastel on rangelt soovitatav ja palume kindlasti üksteise tervise kaitsmiseks, kanda koolimajas maski. Esmaspäeva hommikust alates (18.jaanuarist) jagame vajadusel maske ka gümnaasiumiastme õpilastele.

Olge ikka terved!
Aimar Arula

Tere, hea koolipere ja austatud lapsevanemad!


Esimene koolinädal uuel aastal on kenasti mööda saamas ja kontaktõpe jätkumas.
Aitäh kõigile mõistva suhtumise eest!

Edastan Teile kõigile info kontaktõppe korralduse kohta alates 18.01.2021. "Kontaktõppe korraldamine alates 18.01"


PS! Toon aga eraldi allpool välja kaks olulist muudatust (p. 9 ja p. 18) seoses õppekorraldusega 11.01-15.01.

Palun sellega siis uuel nädalal arvestada!

p. 9. Kehalise kasvatuse tunnid:

  • 1.-5. klassil üldjuhul õues. Kontaktide vähendamiseks keskendutakse tundides liikumisharjumuste arendamisele, nt kõnniring, liikumismängud ja teised liikumistegevused. Riiete vahetamist ei toimu. Garderoobis võimalik riietuda ilmastikule vastavalt. Isiklike uiskude olemasolul on kokkuleppel õpetajaga võimalik õpilasel minna kehalise kasvatuse tunni ajal uisuplatsile uisutama. Ujumistunnid toimuvad tavapärase tunniplaani alusel.
  • 6.-12. klassil toimub kehaline kasvatus tavapäraselt (suusatamine või uisutamine), riiete vahetamise võimalus olemas Felixhalli ja Veski tänava garderoobides.


p. 18. Täiskasvanud töötajatel ja gümnaasiumiastme õpilastel on rangelt soovitatav ja palume kindlasti üksteise tervise kaitsmiseks, kanda koolimajas maski. Esmaspäeva hommikust alates (18.jaanuarist) jagame vajadusel maske ka gümnaasiumiastme õpilastele.

Olge ikka terved!
Aimar Arula