Oluline

Distants- ja kontaktõppe korraldus 15.-19.02.2021 UUS!!!! 15. veebruar info.pyg


Väljavõte Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjoni koosoleku otsusest (protokoll 15.02.2021 nr 5):

p. 4. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ajutine distantsõppele üleviimine.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumis on tuvastatud COVID-19 viirusega nakatunuid personali ja õpilaste seas. Paljud olid saadetud eneseisolatsiooni ja otsustati korraldada õppetöö distantsilt. Osaliselt on toimunud ka kontaktseid tunde. Kooli direktor avaldas soovi alustada taas kontaktõpet käesolevast nädalast. Komisjon arutas statistilisi näitajaid ja näiteid teistest asutustest ning jäi arvamusele, et kool peaks rakendama täielikku distantsõpet kuni veebruarikuu lõpuni.

Otsustati:
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktoril viia soovituslikult Lille tn 2, Lille tn 2/4 ja Veski tn 5 õppehoonetes toimuv õppetegevus distantsõppele kuni 28.02.2021.

Aluseks võttes eelnevat, olen teinud alljärgneva otsuse ( direktori käskkiri 15.02.2021 nr PÜG 1-2/2021/4), mis kehtib ajavahemikul 16.02. - 19.02.2021 ( III koolivaheaeg on 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a);

1. distantsõppel (juhendatud e-õppel ) on kõik 1. - 12. klassid ajavahemikul 16.02.- 19.02.2021.
2. III koolivaheaeg on 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a.

Lisad:
1. Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjoni koosoleku protokoll nr 5.
2. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktori käskkiri 15.02.2021 nr PÜG 1-2/2021/4

Aimar Arula
Direktor

Väljavõte Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjoni koosoleku otsusest (protokoll 15.02.2021 nr 5):

p. 4. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ajutine distantsõppele üleviimine.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumis on tuvastatud COVID-19 viirusega nakatunuid personali ja õpilaste seas. Paljud olid saadetud eneseisolatsiooni ja otsustati korraldada õppetöö distantsilt. Osaliselt on toimunud ka kontaktseid tunde. Kooli direktor avaldas soovi alustada taas kontaktõpet käesolevast nädalast. Komisjon arutas statistilisi näitajaid ja näiteid teistest asutustest ning jäi arvamusele, et kool peaks rakendama täielikku distantsõpet kuni veebruarikuu lõpuni.

Otsustati:
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktoril viia soovituslikult Lille tn 2, Lille tn 2/4 ja Veski tn 5 õppehoonetes toimuv õppetegevus distantsõppele kuni 28.02.2021.


Aluseks võttes eelnevat, olen teinud alljärgneva otsuse ( direktori käskkiri 15.02.2021 nr PÜG 1-2/2021/4), mis kehtib ajavahemikul 16.02. - 19.02.2021 ( III koolivaheaeg on 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a);

1. distantsõppel (juhendatud e-õppel ) on kõik 1. - 12. klassid ajavahemikul 16.02.- 19.02.2021.
2. III koolivaheaeg on 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a.

Lisad:
1. Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjoni koosoleku protokoll nr 5.
2. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktori käskkiri 15.02.2021 nr PÜG 1-2/2021/4

Aimar Arula
Direktor