Õppetöö

Töörühmad


Arenduskogu: arutab läbi ja teeb õppenõukogule ettepaneku õppeaasta eesmärkide kinnitamiseks; arutab  laekunud ettepanekuid ja võimalusel leaib lahenduse; arutab õppetöö korraldamise ja sisuga seotud küsimused  ja teeb direktsioonile ettepanekuid;  
Juht: Erika Sari
Liikmed: Aimar Arula, direktor
Tiia Mikson, õppealajuhataja
Riina Valdmets, õppealajuhataja
Rainer Tõnnis, haridustehnoloog
Ülle Lodi, eesti keele ja kirjanduse ainesektsioon
Eva-Brit Bergmann, võõrkeele ainesektsioon
Anu Pajo, eriõpetuse ainesektsioon
Valli Kulu, klassiõpetajate ainesektsioon
Kaja Raimets, klassiõpetajate ainesektsioon
Maikel Mikson, kehalise kasvatuse ainesektsioon’
Meeli Nõmme, oskusainete ainesektsioon
Maarja Kask, informaatika ainesektsioon
Maia Tõntsu, matemaatika ainesektsioon
Kaja Linde, loodusainete ainesektsioon

Õpilaste uurimistööde nõukogu (ÕUN): kaasajastab õpilaste uurimistööde juhendit, arutab uurimistööde korraldamisega seotud küsimusi ja teeb direktsioonile ettepanekuid selles osas.
Juht: Erika Sari, ajalooõpetaja
Liikmed: Margit Uus, võõrkeeleõpetaja
Urmas Kuusik, töö- ja tehnoloogiaõpetaja
Siiri Kõrv, kunsti, arvutigraafika, joonestamise, 3D modeleerimise õpetaja
Aire Narits, bioloogia-keemia õpetaja
Tarvo Talvistu, füüsikaõpetaja
Toomas Annuk, geograafiaõpetaja
Agne Kosk, võõekeeleõpetaja
Pille Martsik, klassiõpetaja
Janel palm, IT juht

Karjääri- ja üldpädevuste valdkondade lõimimine (KÜLA): koordineerib karjäärialast tegevust koolis, korraldab karjääripäeva.
Juht: Maive Noodla, matemaatika ja karjääriõpetaja
Liikmed: Eva-Brit Bergmann, võõrkeeleõpetaja
Agne Kosk, võõekeeleõpetaja
Sandra Alusalu, kehalise kasvatuse õpetaja
Maikel Mikson, kehalise kasvatuse õpetaja
Marika Nugis, eesti keele õpetaja
Aire Narits, bioloogia õpetaja
Maarja Kask, informaatikaõpetaja
Margit Uus, võõekeeleõpetaja
Maris Orav, majandus-ettevõtlusõpetaja

Hindamise (tagasisidestamise, õppima õpetamise) töörühm (HTT):   jagatakse õpilast toetava hindamise ja tagasisidestamise kogemusi ja otsitakse/katsetatakse uusi meetodeid;  jagatakse kogemusi kolleegidega.
Juht: Eva –Brit Bergmann, võõrkeeleõeptaja
Liikmed: Erika Sari, ajalooõpetaja
Margit Uus, võõrkeeleõpetaja
Ülle Lodi, emakeeleõpetaja
Aire Narits, bioloogiaõpetaja
Kaja Raimets, klassiõpetaja
Pille Martsik, klassiõpetaja
Valli Kulu, klassiõpetaja
Maarja Kask, informaatikaõpetaja
Maive Noodla, matemaatikaõpetaja

Õppenõustamisnõukogu (ÕNN): koordineerib HEV õpialste õppetööd, nõustab õpetajaid ja vanemaid.
Juht: Anu Pajo, sotsiaalpedagoog
Liikmed: Karmen Maikalu, psühholoog
Riina Valdmets, õppealajuhataja
Tiia Mikson, õppealajuhataja
Ülle Lodi, eripedagoog
Sirje Strandberg, eripedagoog

Hinnangute töörühm (HT): koordineerib sõnaliste hinnangute formuleerimist lähtuvalt RÕKi õpitulemsutest.
Juht: Riina Valdmets, õppealajuhataja
Liikmed: Pille Martsik, klassiõpetaja
Marika Viks, klassiõpetaja
Aili Lomp, klassiõpetaja
Heli Lehiste, klassiõpetaja
Maire Keis, klassiõpetaja
Katrin Rohtmets, klassiõpetaja
Valli Kulu, klassiõpetaja
Kaja Raimets, klassiõpetaja
Laivi Bergmann, klassiõpetaja
Külli Kalvist, klassiõpetaja
Margit Tõnisson, klassiõpetaja
Meeli Nõmme, muusikaõpetaja

Ettevõtliku õppe meeskond (EÕM): koordineerib ettevõtlikku õpet koolis, sh ettevõtliku õppe lõimimist igapäevasesse  õppetöösse;  kaasab õpetajaid, andes metoodilisi soovitusi ja nõuandeid tunni ja tunniväliste tegevuste läbiviimise osas;  koordineerib õpetajate ettevõtliku õppega seostud täiendkoolitusi ja õppepäevi ning  koostööd koostööpartneritega.
Koordinaator: Kertu Liebert, projektijuht
Liikimed: Tiia Mikson, õppealajuhataja
Riina Valdmets, õppealajuhataja
Mari-Liis Kolk, GAIAõppesuuna koordinaator
Maive Noodla, karjäärikoordinaator
Maris Orav, ettevõtlus- ja majandusõpetaja
Anu Pajo, sotsiaalpedagoog, suhtlemispsühholoogia õpetaja
Sirje Ange, huvijuht
Mariin Sirk, huvijuht
 

Arenduskogu: arutab läbi ja teeb õppenõukogule ettepaneku õppeaasta eesmärkide kinnitamiseks; arutab  laekunud ettepanekuid ja võimalusel leaib lahenduse; arutab õppetöö korraldamise ja sisuga seotud küsimused  ja teeb direktsioonile ettepanekuid;  
Juht: Erika Sari
Liikmed: Aimar Arula, direktor
Tiia Mikson, õppealajuhataja
Riina Valdmets, õppealajuhataja
Rainer Tõnnis, haridustehnoloog
Ülle Lodi, eesti keele ja kirjanduse ainesektsioon
Eva-Brit Bergmann, võõrkeele ainesektsioon
Anu Pajo, eriõpetuse ainesektsioon
Valli Kulu, klassiõpetajate ainesektsioon
Kaja Raimets, klassiõpetajate ainesektsioon
Maikel Mikson, kehalise kasvatuse ainesektsioon’
Meeli Nõmme, oskusainete ainesektsioon
Maarja Kask, informaatika ainesektsioon
Maia Tõntsu, matemaatika ainesektsioon


Kaja Linde, loodusainete ainesektsioon

Õpilaste uurimistööde nõukogu (ÕUN): kaasajastab õpilaste uurimistööde juhendit, arutab uurimistööde korraldamisega seotud küsimusi ja teeb direktsioonile ettepanekuid selles osas.
Juht: Erika Sari, ajalooõpetaja
Liikmed: Margit Uus, võõrkeeleõpetaja
Urmas Kuusik, töö- ja tehnoloogiaõpetaja
Siiri Kõrv, kunsti, arvutigraafika, joonestamise, 3D modeleerimise õpetaja
Aire Narits, bioloogia-keemia õpetaja
Tarvo Talvistu, füüsikaõpetaja
Toomas Annuk, geograafiaõpetaja
Agne Kosk, võõekeeleõpetaja
Pille Martsik, klassiõpetaja
Janel palm, IT juht

Karjääri- ja üldpädevuste valdkondade lõimimine (KÜLA): koordineerib karjäärialast tegevust koolis, korraldab karjääripäeva.
Juht: Maive Noodla, matemaatika ja karjääriõpetaja
Liikmed: Eva-Brit Bergmann, võõrkeeleõpetaja
Agne Kosk, võõekeeleõpetaja
Sandra Alusalu, kehalise kasvatuse õpetaja
Maikel Mikson, kehalise kasvatuse õpetaja
Marika Nugis, eesti keele õpetaja
Aire Narits, bioloogia õpetaja
Maarja Kask, informaatikaõpetaja
Margit Uus, võõekeeleõpetaja
Maris Orav, majandus-ettevõtlusõpetaja

Hindamise (tagasisidestamise, õppima õpetamise) töörühm (HTT):   jagatakse õpilast toetava hindamise ja tagasisidestamise kogemusi ja otsitakse/katsetatakse uusi meetodeid;  jagatakse kogemusi kolleegidega.
Juht: Eva –Brit Bergmann, võõrkeeleõeptaja
Liikmed: Erika Sari, ajalooõpetaja
Margit Uus, võõrkeeleõpetaja
Ülle Lodi, emakeeleõpetaja
Aire Narits, bioloogiaõpetaja
Kaja Raimets, klassiõpetaja
Pille Martsik, klassiõpetaja
Valli Kulu, klassiõpetaja
Maarja Kask, informaatikaõpetaja
Maive Noodla, matemaatikaõpetaja

Õppenõustamisnõukogu (ÕNN): koordineerib HEV õpialste õppetööd, nõustab õpetajaid ja vanemaid.
Juht: Anu Pajo, sotsiaalpedagoog
Liikmed: Karmen Maikalu, psühholoog
Riina Valdmets, õppealajuhataja
Tiia Mikson, õppealajuhataja
Ülle Lodi, eripedagoog
Sirje Strandberg, eripedagoog

Hinnangute töörühm (HT): koordineerib sõnaliste hinnangute formuleerimist lähtuvalt RÕKi õpitulemsutest.
Juht: Riina Valdmets, õppealajuhataja
Liikmed: Pille Martsik, klassiõpetaja
Marika Viks, klassiõpetaja
Aili Lomp, klassiõpetaja
Heli Lehiste, klassiõpetaja
Maire Keis, klassiõpetaja
Katrin Rohtmets, klassiõpetaja
Valli Kulu, klassiõpetaja
Kaja Raimets, klassiõpetaja
Laivi Bergmann, klassiõpetaja
Külli Kalvist, klassiõpetaja
Margit Tõnisson, klassiõpetaja
Meeli Nõmme, muusikaõpetaja

Ettevõtliku õppe meeskond (EÕM): koordineerib ettevõtlikku õpet koolis, sh ettevõtliku õppe lõimimist igapäevasesse  õppetöösse;  kaasab õpetajaid, andes metoodilisi soovitusi ja nõuandeid tunni ja tunniväliste tegevuste läbiviimise osas;  koordineerib õpetajate ettevõtliku õppega seostud täiendkoolitusi ja õppepäevi ning  koostööd koostööpartneritega.
Koordinaator: Kertu Liebert, projektijuht
Liikimed: Tiia Mikson, õppealajuhataja
Riina Valdmets, õppealajuhataja
Mari-Liis Kolk, GAIAõppesuuna koordinaator
Maive Noodla, karjäärikoordinaator
Maris Orav, ettevõtlus- ja majandusõpetaja
Anu Pajo, sotsiaalpedagoog, suhtlemispsühholoogia õpetaja
Sirje Ange, huvijuht
Mariin Sirk, huvijuht