Õpetajate ja õpilaste STEM pädevuste arendamine põhikoolis


Rahvusvahelise Erasmus+ projekti “Õpetajate ja õpilaste STEM (loodusteadused, tehnoloogia, insenertehnika ja matemaatika) pädevuste arendamine algkoolis” raames on Eesti, Läti, Leedu ja Sloveenia partnerite koostöös valminud juhendmaterjal algklasside õpetajatele. Matrejali “ STEMi kautamise juhised ametlikus ja mitteametlikus õppimises” eesmärk on julgustada algkoolide õpetajaid oma teadmisi täiendama ja “käed külge” lähenemist STEMi valdkonnas.

Juhend koosneb kolmest osast: teooriast, eksperimentidest ja viimane osa kirjeldab üritusi, programme ja lähenemisviise, mida juba STEMi valdkonna edandamisel Balti riikides praktiseeritakse.

Juhendmaterjali täiendamiseks on oodatud õpilastega eksperimente katsetanud õpetajate tagasiside, ettpanekud ja täiendused. Tagasisidet andnute vahel loositakse välja ka auhinnad.

JUHEND

Infograafikuid on kokku 15. Kõik infograafikud leiate alljärgnevalt aadressilt: 
https://drive.google.com/drive/folders/1dAbBx_Jqh7zBRdI3-1bDi5FMgRcH6qv2?usp=sharing

Videod:
1)      Robootika video
2)      3D-pliiatsi video
3)      3D-printimise video 
4)      AHHAA Keskuse video 

Tagasiside vormi link on järgmine: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebnQp8KpZAuJPkbqIULo
79DACtrCzgq6_LScrMFHhVoy7F6A/viewform

Head kasutamist ja jääme tagasisidet ootama!

Rahvusvahelise Erasmus+ projekti “Õpetajate ja õpilaste STEM (loodusteadused, tehnoloogia, insenertehnika ja matemaatika) pädevuste arendamine algkoolis” raames on Eesti, Läti, Leedu ja Sloveenia partnerite koostöös valminud juhendmaterjal algklasside õpetajatele. Matrejali “ STEMi kautamise juhised ametlikus ja mitteametlikus õppimises” eesmärk on julgustada algkoolide õpetajaid oma teadmisi täiendama ja “käed külge” lähenemist STEMi valdkonnas.

Juhend koosneb kolmest osast: teooriast, eksperimentidest ja viimane osa kirjeldab üritusi, programme ja lähenemisviise, mida juba STEMi valdkonna edandamisel Balti riikides praktiseeritakse.

Juhendmaterjali täiendamiseks on oodatud õpilastega eksperimente katsetanud õpetajate tagasiside, ettpanekud ja täiendused. Tagasisidet andnute vahel loositakse välja ka auhinnad.

JUHEND

Infograafikuid on kokku 15. Kõik infograafikud leiate alljärgnevalt aadressilt: 
https://drive.google.com/drive/folders/1dAbBx_Jqh7zBRdI3-1bDi5FMgRcH6qv2?usp=sharing

Videod:
1)      Robootika video
2)      3D-pliiatsi video
3)      3D-printimise video 
4)      AHHAA Keskuse video 

Tagasiside vormi link on järgmine: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebnQp8KpZAuJPkbqIULo
79DACtrCzgq6_LScrMFHhVoy7F6A/viewform

Head kasutamist ja jääme tagasisidet ootama!