Õppetöö

Riigieksamid ja tasemetööd

 Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal
Vastu võetud 17.05.2018 nr 17  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

§ 1. Riigieksamite vormid ja ajad
(1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

 1. eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2019. a;
 2. eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2019. a;
 3. eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–25. aprill 2019. a;
 4. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019. a;
 5. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–10. mai; 13. mai 2019. a;
 6. matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019. a.

(2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2018. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.
 

§ 2. Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

 1. eesti keel (kirjalik) – 20. mai 2019. a;
 2. eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
 3. eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–22. mai 2019. a;
 4. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 28. mai 2019. a;
 5. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 28.–29. mai 2019. a;
 6. matemaatika (kirjalik) – 30. mai 2019. a.

§ 3.  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 1. eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 2. eesti keel teise keelena (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 3. eesti keel teise keelena (suuline) – 3.–5. juuni 2019. a;
 4. matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
 5. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
 6. valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

§ 4.  Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
(1)    3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1.  eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
 2.  matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

(2)    4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

 1.  loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

(3)    6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1.  eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
 2.  matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
 3.  vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 29. mai 2019. a.

 (4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

 1.  loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.