Õppetöö

Õppetöö korraldus

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 2018/2019. õppeaasta õppetöö korraldus
Kinnitatud Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktori kk 10. 09.2018 nr 3.1/2

1.  2018/2019. õppeaasta koolivaheajad
HTMi määrus Vastu võetud 07.12.2017 nr 33
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel.

 1) I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
 2) II vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
 3) III vaheaeg 25. veebruar 2019.a kuni 3. märts 2019. a;
 4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a;
 5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.

 

2.  2018/2019. õppeaasta hindamisperioodid

1.september - kooli avaaktus
I trimester  3. 09. 2018 - 23. 11. 2018, trimestri hinded pannakse välja  23.11,
2.-4. kl tunnistused 27.11
II trimester  26.11. 2018 - 8. 03. 2019, hinded välja 8.03,  
2.-4. klassi tunnistused 12. 03
III trimester  11.03.2019 -  4. 06. 2019,   hinded pannakse välja 4.06,    
õppenõukogu toimub 6.06

I poolaasta hinnangud/hinded    18. jaanuar 2019
II poolaasta hinnangud/hinded   4. juuni 2019

 

1.    klasside õpilastele  väljastavad tunnistused kaks korda aastas: 18.01.2019 ja 6.06.2019
(II poolaasta hinnangud pannakse välja 4.06).

3.-10. juunil 2019 toimuvad üleminekuklasside eksamid, õppekäigud, projektitööd, valikkursused.
Direktori vastuvõtt 10. juunil (alates 2.klassist).
11. juuni 2019  üleminekuklasside viimane koolipäev, piknik.

 

3. Kursusehinnete väljapanemine gümnaasiumis 

12. klassid
1 tund nädalas    18. apr                        
2 tundi nädalas    19. dets    18. apr                    
3 tundi nädalas    16. nov     8. veeb    18. apr               
4 tundi nädalas    19. okt      21. dets    22. veeb    18. apr          
5 tundi nädalas    9. okt       23. nov    18. jaan       8. märts     18. apr          

 

10.-11. klassid
 1 tund nädalas    4. juuni                    
2 tundi nädalas    18. jaan    4. juuni               
3 tundi nädalas    26. nov    8. märts    4. juuni         
4 tundi nädalas    6. nov     18. jaan    26. märts    4. juuni     
5 tundi nädalas    19. okt    14. dets    15. veeb    12. apr    4. juuni