Õppekava lisad


Õppekavade lisad (ainekavad) on saadaval siit:

LOODUSAINED

TEHNOLOOGIA

INFORMAATIKA

SOTSIAALAINED

VÕÕRKEELED

href="https://drive.google.com/drive/folders/0B431U6eEm9oVTWc3bVFZajdRSlE?usp=sharing" target="_blank">MATEMAATIKA

KEEL JA KIRJANDUS

KUNSTIÕPETUS

KEHALINE KASVATUS

MUUSIKAÕPETUS

VALIKAINED

5. klassi valikained