Dokumendid

Blanketid


 • I klassi astumise avaldus  .pdf  .doc
 • II–IX klassi astumise avaldus  .pdf   .doc 
 • X klassi astumise avaldus õpilasele .pdf .doc
 • X klassi astumise avaldus lapsevanemale .pdf .doc
 • XI–XII klassi astumise avaldus  .pdf   .doc  
 • Isikuandmete töötlemise nõusoleku ankeet .pdf .doc
 • Avaldus koolivälise õppe arvestamiseks .pdf .doc
 • Kunstikoolis õppimise arvestamine õppekava osana. Taotlus .pdf .doc
 • Muusikakoolis õppimise arvestamine õppekava osana. Taotlus .pdf .doc 
 • Spordikoolis õppimise arvestamine õppekava osana. Taotlus .pdf .doc 
 • Taotlus pikapäevarühma:
 •  1.–3. klass  UUENDAMISEL
 •  4.–6. klass  UUENDAMISEL
 • Õpilashostelis koha saamise avaldus .pdf .doc
 • Individuaalne õppekava .doc 
 • Individuaalne õppekava näidis .doc 
 • Õpilase individuaalsuse kaart (ÕIK) I tasand(näidis)  .doc 
 • ÕIK II TASAND  .doc 
 • ÕIK III TASAND  .doc 
 • PÜG tunnustab .doc (esitamise tähtaega on pikendatud kuni 15.01.2021)
 • PÜG tunnustab õpilasi .doc (esitamise tähtaega on pikendatud kuni 15.01.2021)
 • Õppekäigu/väljasõidu registreerimise leht.  .pdf   .doc 
 • Aasta õpetaja konkurss  .doc 
 • Konsultatsioonides osalemine  .pdf   .xls 
 • Puudumiste analüüs  .pdf   .doc 
 • Leping probleemsele õpilasele  .pdf   .doc 
 • Täiendav õppetöö  .pdf   .doc 
 • Lapsevanemate koosoleku info  .pdf   .xls 
 • Koolituskulud ja muud töölähetus kulud  .pdf   .doc 
 • Taotlus hoolekande komisjonile  .pdf   .doc 
 • Õpilasega toimunud õnnetusjuhtum  .pdf   .doc 
 • Iseloomustuse vorm  .pdf   .doc 
 • Jälgimisseadmestiku salvestise vaatluse protokoll  .pdf   .doc 
 • Kirjalik protokoll suulise seletuse võtmise kohta  .pdf   .doc 
 • Vaide käsitlemise protokoll .pdf   .doc 
 • Õpilaselt hoiule võetud eseme protokoll .pdf   .doc 
 • Taotlus koolivälisele nõustamismeeskonnale .doc
 • Õppest puudumise avaldus lapsevanemale .pdf   .doc
 • I klassi astumise avaldus  .pdf  .doc
 • II–IX klassi astumise avaldus  .pdf   .doc 
 • X klassi astumise avaldus õpilasele .pdf .doc
 • X klassi astumise avaldus lapsevanemale .pdf .doc
 • XI–XII klassi astumise avaldus  .pdf   .doc  
 • Isikuandmete töötlemise nõusoleku ankeet .pdf .doc
 • Avaldus koolivälise õppe arvestamiseks .pdf .doc
 • Kunstikoolis õppimise arvestamine õppekava osana. Taotlus .pdf .doc
 • Muusikakoolis õppimise arvestamine õppekava osana. Taotlus .pdf .doc 
 • Spordikoolis õppimise arvestamine õppekava osana. Taotlus .pdf .doc 
 • Taotlus pikapäevarühma:
 •  1.–3. klass  UUENDAMISEL
 •  4.–6. klass  UUENDAMISEL
 • Õpilashostelis koha saamise avaldus .pdf .doc
 • Individuaalne õppekava .doc 
 • Individuaalne õppekava näidis .doc 
 • Õpilase individuaalsuse kaart (ÕIK) I tasand(näidis)  .doc 
 • ÕIK II TASAND  .doc 
 • ÕIK III TASAND  .doc 
 • PÜG tunnustab .doc (esitamise tähtaega on pikendatud kuni 15.01.2021)
 • PÜG tunnustab õpilasi .doc (esitamise tähtaega on pikendatud kuni 15.01.2021)
 • Õppekäigu/väljasõidu registreerimise leht.  .pdf   .doc 
 • Aasta õpetaja konkurss  .doc 
 • Konsultatsioonides osalemine  .pdf   .xls 
 • Puudumiste analüüs  .pdf   .doc 
 • Leping probleemsele õpilasele  .pdf   .doc 
 • Täiendav õppetöö  .pdf   .doc 
 • Lapsevanemate koosoleku info  .pdf   .xls 
 • Koolituskulud ja muud töölähetus kulud  .pdf   .doc 
 • Taotlus hoolekande komisjonile  .pdf   .doc 
 • Õpilasega toimunud õnnetusjuhtum  .pdf   .doc 
 • Iseloomustuse vorm  .pdf   .doc 
 • Jälgimisseadmestiku salvestise vaatluse protokoll  .pdf   .doc 
 • Kirjalik protokoll suulise seletuse võtmise kohta  .pdf   .doc 
 • Vaide käsitlemise protokoll .pdf   .doc 
 • Õpilaselt hoiule võetud eseme protokoll .pdf   .doc 
 • Taotlus koolivälisele nõustamismeeskonnale .doc
 • Õppest puudumise avaldus lapsevanemale .pdf   .doc