“Heade eelduste looja”

Projektiinfo

Sellel leheküljel kajastame Põltsamaa Ühisgümnaasiumi projekte.

Eraldi on välja toodud info ka suuremate projektide kohta.

Koolil on oma projektijuht, kes koostab projekte, et taotleda lisaraha mitmesuguste õppetööd toetavate tegevuste läbiviimiseks. Mitmed projektid ja algatused on elluviidud ka teiste spetsialistide ja õpetajate eestvedamisel ja juhtimisel.