“Heade eelduste looja”

PäevakavaLÜHENDATUD TUNNID
KELLAAEG   ÕPPETUNNID
8.00 -  8.30 1. õppetund
8.30 -  8.40 vahetund
8.40 -  9.10 2.õppetund
9.10 -  9.20 vahetund
9.20 -  9.50 3.õppetund
9.50 - 10.15 I söögivahetund
10.15 -  10.45 4.õppetund
10.45 - 11.10 II söögivahetund 
11.10 -  11.40 5. õppetund
11.40 -  11.50 vahetund
11.50 -  12.20 6.õppetund
12.20 -  12.30 vahetund
12.30 -  13.00  7. õppetund
13.00 -  13.10 vahetund
13.10-   13.40 8.õppetund


Riigi Teataja "Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele"

Väljavõte "Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele"

§ 9.  Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

(2) Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

 (3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
 1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
 2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

 (4) Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

 (5) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
 1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
 2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
 3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

 (6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.


Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi ilmavaatlus - tuulekülm