“Heade eelduste looja”

Uudised

Hea endine õpilane või õpetaja!

Õhtud on juba pimedad ja paras aeg meenutada...
Oktoobri lõpuni ootame teie mälestusi kooli- või tööajast Põltsamaa koolis.
Eriti huvitavad meid lood inimestest, kooli sündmustest, klassi tegemistest.
Elektrooniliselt on võimalik täita küsimustik aadressil https://goo.gl/CLvQJi (võib täita ka valikuliselt)


Omakäeliselt kirja pandud mälestused võib tuua kooli kantseleisse või saata kirjaga aadressil: Heli Aiaots, Veski 5, Põltsamaa.

Ootame ka fotosid ja muid kooliga seotud dokumente. 


PÜG 100 korraldustoimkonna nimel
Heli Aiaots
e-kiri: heli.aiaots@poltsamaa.edu.ee
tel.: 5238871