“Heade eelduste looja”

  • 1. kl astujate dokumentide vastuvõtt 18.08.2016

    1. kl astujate dokumente (lapse sünnitunnistuse ja vanema id-kaardi koopia, koolivalmiduskaart, arstitõend ning õpilaspileti soovi korral ka väike pilt) ootame Veski tn sekretäri kabinetis 22.-24. august ja 29.-30. august kell 8.00-16.30.

    Loe lisa
  • TÄIENDAV VASTUVÕTT 2016/2017. õppeaasta 10. KLASSI 14.04.2016

    Loe lisa
  • 14.04.2016TÄIENDAV VASTUVÕTT 2016/2017. õppeaasta 10. KLASSI Loe lisa
UUDISTE ARHIIV

Õpikute laenutamine 29.08-31.08.2016

29. aug. esmaspäev
2. klass   8.00–10.00
3. klass 10.00–11.00
4. klass 11.00–13.00
5. klass 13.00–14.00
30. aug. teisipäev
6. klass   8.00–9.00
7. klass   9.00–10.00
8. klass 10.00–12.00
9. klass 12.00–14.00
31. aug. kolmapäev
10. klass   8.00–10.00
11. klass 10.00–12.00
12. klass 12.00–13.00

Töövihikud 1.–9. klassile 1. septembril koduklassides.
Töövihikute müük gümnaasiumile septembrikuu esimestel nädalatel.

                                                                                                 
Käesolev dokument on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti -- Läti -- Vene piiriülese koostöö programmi 2007 -- 2013 rahalise abiga. Dokumendi sisu eest vastutab ainuisikuliselt Põltsamaa Ühisgümnaasium ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osalevate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.