“Heade eelduste looja”

  • Esitage küsimus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi juhtkonnale 19.11.2014

    Loe lisa
  • Koolimenüü 17. - 21. november 17.11.2014

    Loe lisa
  • 17.11.2014Koolimenüü 17. - 21. november Loe lisa

 
                            
Käesolev dokument on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti -- Läti -- Vene piiriülese koostöö programmi 2007 -- 2013 rahalise abiga. Dokumendi sisu eest vastutab ainuisikuliselt Põltsamaa Ühisgümnaasium ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osavate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.