“Heade eelduste looja”

  • 10. klassi õpilased 2015/2016 (UUENDATUD) 12.06.2015

    Loe lisa
UUDISTE ARHIIV

01.-26. JUULI 
KOLLEKTIIVPUHKUS
ILUSAT SUVE!

HEI!  9. klassi lõpetaja! TULE ÕPPIMA PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI! 
                            
Käesolev dokument on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti -- Läti -- Vene piiriülese koostöö programmi 2007 -- 2013 rahalise abiga. Dokumendi sisu eest vastutab ainuisikuliselt Põltsamaa Ühisgümnaasium ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osavate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.