“Heade eelduste looja”

  • Koolimenüü 30. november - 04. detember 26.10.2015

    Loe lisa
UUDISTE ARHIIV

Siin on võimalik vaadata otseülekannet Koolilaulu võistlusest.

                                                                                                 
Käesolev dokument on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti -- Läti -- Vene piiriülese koostöö programmi 2007 -- 2013 rahalise abiga. Dokumendi sisu eest vastutab ainuisikuliselt Põltsamaa Ühisgümnaasium ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osalevate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.