“Heade eelduste looja”

  • TAOTLUSTE VASTUVÕTT 2016/2017. õppeaasta 10. KLASSI 14.04.2016

    Loe lisa
DISTE ARHIIV


Koolivaheaja perioodil 27-30. juuni ja 25. juuli-13. august koolimaja 
avatud 08.00-14.00. 

Kollektiivpuhkus 01.-22. juuli. 

ILUSAT SUVE!                                                                                                  
Käesolev dokument on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti -- Läti -- Vene piiriülese koostöö programmi 2007 -- 2013 rahalise abiga. Dokumendi sisu eest vastutab ainuisikuliselt Põltsamaa Ühisgümnaasium ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osalevate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.