“Heade eelduste looja”

  • Koolimenüü 29. september - 3. oktoober 25.09.2014

    Loe lisa
  • Üritused koolis 09.09.2014

    Gümnasistipäev 25.09 Teklipäev 26.09 Õpetajate päev 03.10

    Loe lisa


 
                            
Käesolev dokument on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti -- Läti -- Vene piiriülese koostöö programmi 2007 -- 2013 rahalise abiga. Dokumendi sisu eest vastutab ainuisikuliselt Põltsamaa Ühisgümnaasium ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osavate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.