“Heade eelduste looja”

  • Koolimaja vaheajal avatud 19.12.2014

    Loe lisa
  • Võimlemisvõistlus 2014 pildid 17.12.2014

    Loe lisa
  • 17.12.2014Võimlemisvõistlus 2014 pildid Loe lisa
  

 
                            
Käesolev dokument on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti -- Läti -- Vene piiriülese koostöö programmi 2007 -- 2013 rahalise abiga. Dokumendi sisu eest vastutab ainuisikuliselt Põltsamaa Ühisgümnaasium ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osavate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.