“Heade eelduste looja”

  • Põltsamaa Ühisgümnaasiumi päevakavas on toimunud muudatusi! 31.08.2015

    Lille tänava ja Veski tänava õppehoones on erinevad tundide algusajad pärast I söögivahetundi!

    Loe lisa
UUDISTE ARHIIV

HEI!  9. klassi lõpetaja! TULE ÕPPIMA PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI UUDE REAAL-KÜBERKAITSE ÕPPESUUNDA

 
                            
Käesolev dokument on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti -- Läti -- Vene piiriülese koostöö programmi 2007 -- 2013 rahalise abiga. Dokumendi sisu eest vastutab ainuisikuliselt Põltsamaa Ühisgümnaasium ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osavate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.